1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

 Jesus Christ cover USA

 

Christian faith cannot be too hastily reduced to the supernatural work of the grace of the Holy Spirit, but must be based on critical, factual discernment. The book Jesus Christ: The Revealed and The Revealer therefore wishes to present Jesus of Nazareth in the light of His earthly history. His person and work are attested by many pieces of evidence, not only from the first Christian communities, but also from the Jewish and pagan worlds of his time.
Showing the historicity of Christianity leads to its credibility to believers, as well as non-believers and representatives of other religions, because it turns out to be a concrete, real fact, clearly set in earthly time and space. And yet Christianity goes beyond the temporal dimensions ...
 
Chrześcijańska wiara nie może być zbyt pospiesznie sprowadzana tylko do nadprzyrodzonego działania łaski Ducha Świętego, ale musi być oparta o krytyczne rozeznanie, bazujące na faktach. Książka Jezus Chrystus: Objawiający i Objawiany pragnie zatem ukazać Jezusa z Nazaretu w świetle Jego ziemskiej historii. Jego osoba i dzieło są bowiem poświadczone wieloma dowodami, nie tylko pochodzącymi z pierwszych chrześcijańskich wspólnot, ale także ze współczesnego Mu świata żydowskiego i pogańskiego.
Ukazanie historyczności chrześcijaństwa prowadzi do jego uwiarygodnienie tak wobec samych wierzących, jak i niewierzących oraz przedstawicieli innych religii, gdyż okazuje się ono konkretnym realnym faktem, osadzonym wyraźnie w ziemskim czasie i przestrzeni. I mimo tego, chrześcijaństwo wychodzi poza doczesne wymiary...
 

Pragnę podzielić się radością z publikacji mojej książki "Jesus Christ: The Revealed and Revealer", jaka ukazała się w USA. Jest dostępna też internetowo pod adresem

https://www.amazon.de/JESUS-CHRIST-Andrzej-Adam-Napi%C3%B3rkowski/dp/B09TWX7FXV/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3UVAYI4Z341EO&keywords=jesus+christ+the+revealed&qid=1649405387&amp

 

Wspólnota eucharystyczna

 

 

Dając się prowadzić Duchowi Świętemu, wciąż uczymy się właściwie rozpoznawać tajemnicę Kościoła właśnie dzięki Eucharystii. Ona jest bowiem nie tylko koroną wszystkich sakramentów, ale centrum i szczytem kościelnego życia, gdyż Zmartwychwstały włącza we wspólnotę wiary wszystkich swoich braci i swoje siostry, włącza ich do ofi ary uwielbienia oraz dziękczynienia, złożonej na drzewie krzyża raz na zawsze i w sposób doskonały Ojcu Niebieskiemu. Przez tę ofiarę chwalebny Pan nieustannie wylewa swojego Ducha na mistyczne Ciało, którym jest Kościół Trójjedynego Boga.

Czytaj

 

Cztery skały

 

Lektura tej wartościowej publikacji jest ubogacająca nie tylko dlatego, że wydobywa nieznane fakty z życia eklezjalnego, lecz także uczy dostrzegania tajemnicy Kościoła jako wspólnoty Bosko-ludzkiej i jej pogłębionego rozumienia. Z teologiczną rzetelnością autor odsłania tak geniusz, jak i słabości Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Książka z dużą wrażliwością uświadamia, jak bardzo jesteśmy dłużnikami tych wielkich soborowych papieży.
My chrześcijanie widzimy w nich zarówno zwykłych ludzi, jak i mistrzów życia duchowego oraz przewodników ku misterium Trójcy Świętej… Owi następcy św. Piotra – spełniając nakaz Jezusa – utwierdzają nas jako swoich braci i siostry w wierze na drodze do domu Ojca Niebieskiego.

 

Kościół i człowiek

 

W różnorodności artykułów zebranych w książce pt. Kościół i Człowiek, wśród bogactwa ich treści odnajdujemy również przesłanie, że Kościół istnieje i działa w świecie jako zaczyn i sakrament wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego (por. KK). A jako zaczyn i sakrament, Kościół staje się przestrzenią, w której ludzie odkrywają więź jedności, która nie znosząc różnic, poszerza horyzont komunii z Bogiem na wszystkich ludzi, na wszystkie kultury i okresy dziejów.


prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, Akademia Katolicka w Warszawie

 

Czytaj więcej

 

Zapraszam do lektury