1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

FENIKS dla "Maryja jest piękna"

Książka "Maryja jest piękna" autorstwa o. Andrzeja Napiórkowskiego wśród laureatów nagrody FENIKS 2017, nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, w kategorii "nauki kościelne"

Szczegóły na stronie: https://dorzeczy.pl/kultura/25823/Nagroda-FENIKS-2017.html

Zobacz galerię zdjęć z promocji książki 

300. rocznica

 

Uchwała Senatu RP "O ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia"

 

Przeczytaj

 

Eklezjotwórcza rola chrztu i Eucharystii w perspektywie teologii katolickiej i ewangelickiej

 

Temat „Eklezjotwórcza rola chrztu i Eucharystii w perspektywie teologii katolickiej i ewangelickiej” jest dość obszerny, stąd konieczność wprowadzenia pewnych ograniczeń metodologicznych i merytorycznych. Najpierw zaprezentujemy rozumienie Kościoła oraz sakramentów i ich wpływ na lud Boży według panującej średniowiecznej teologii katolickiej. Następnie przejdziemy do naszkicowania rozbieżności między obowiązującą wówczas teologią rzymską a postulatami reformy, jakie pojawiły się w wielu XV- i XVI-wiecznych nurtach dążących do odnowy Kościoła. Zawęzimy się tu naturalnie do kwestii eklezjalnych i sakramentalnych, według wskazań tematu. Później przejdziemy do ukazania rozumienia Kościoła i jego uwarunkowania przez chrzest i Eucharystię w łonie myśli reformatorów. Po tej części historycznej, skądinąd niezbędnej do uchwycenia i pogłębionego rozumienia rozwoju nauki o Kościele i sakramentach, kolejną część analiz poświęcimy aktualnemu pojmowaniu tych kwestii po stronie katolickiej oraz ewangelickiej. Całość prezentacji zwieńczy podsumowanie, gdzie ukażemy wnioski. Szanując konfesyjną tożsamość różnych chrześcijańskich Kościołów i podchodząc z ekumeniczną wrażliwością, wskażemy elementy chrzcielne i eucharystyczne tworzące rzeczywistość eklezjalną.

Czytaj więcej...

Reformatorzy a Kościół rzymski

 

Problematyka XVI-wiecznej reformacji ujmowana w świetle teologii nie tylko w dalekiej przeszłości wywoływała wiele napięć i sporów, także i dzisiaj budzi sporo zastrzeżeń i kontrowersji. Dzieje się tak zarówno wśród chrześcijan ewangelickich i anglikanów, jak i wśród rzymskich katolików czy też prawosławnych i chrześcijan Wschodu, należących do Starożytnych Kościołów, szczycących się sukcesją apostolską i ważnie sprawowanym misterium Eucharystii. Obecne obchody 500. rocznicy ogłoszenia przez Marcina Lutra jego radykalnych tez w 1517 r. wywołują z kościelnych zakamarków stare demony i rodzą nowe niezdrowe emocje.

 

 

Czytaj więcej

Ratzinger rebeliant

 

Niniejsze opracowanie nie stawia sobie za cel ani powierzchownej ani dogłębnej krytyki teologii Josepha Aloisiusa Ratzingera (ur. 1927). Wyraźnie chciałbym to podkreślić już na wstępie, aby uniknąć nieporozumienia ani też wywołać niepotrzebne fałszywe skojarzenia. Chodzi tu o coś całkiem innego. W myśli Bawarczyka widać konsekwentny i stały rozwój. Właśnie rekonstrukcja jego trwałego duchowego i teologicznego postępu uwypukla wielkość jego osiągnięć. Jest to tytaniczny rozwój duchowy chrześcijanina i rozwój intelektualny wspaniałego myśliciela. Ale sporym uproszczeniem jest, gdy mówiąc o jego twórczości, podkreśla się tylko okres od momentu, gdy został arcybiskupem Monachium - Freising (1977 r.). Ukazanie jego poszukiwań i niekiedy nawet błędnych dróg z wczesnego okresu uświadamia nam bardziej jak potężną i nieustanną pracę wykonywał on nad swoją formacją duchową i intelektualną. Chodzi zatem o pokazanie jego wierności Chrystusowi, udzielającego się w swoim Kościele i tym samym złożenie należnego homage dla niespotykanej codziennie kultury ducha i umysłu. Chodzi o usunięcie niepotrzebnych „złoceń” z jego teologicznego geniuszu, który właśnie domaga się naturalności w przeciągu całego procesu jego wzrastania i dojrzewania.

 

Czytaj więcej...

Zapraszam do lektury