1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

300. rocznica

 

Uchwała Senatu RP "O ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia"

 

Przeczytaj

 

Kazachstan - Beatyfikacja ks. Władysława Bukowińskiego

Ku nowej teologii

Niniejsze przedłożenie jest próbą ukazania nowej kategorii dla współczesnej teologii, a mianowicie ‘drogi’. W konsekwencji należy dokonać reinterpretacji Objawienia judeochrześcijańskiego o ten nowy wyznacznik, tak bardzo obecny w życiu pierwotnej chrześcijańskiej wspólnoty (por. Dz 9; 16; 18), a tym samy uzyskać większą dynamikę wiary. W metodę ‘drogi’ nowatorsko wpisuje się też odmienna niż funkcjonująca powszechnie koncepcja osoby, a mianowicie nie dialogowa, ale tryistyczna.

Tym samym niektóre części teologii systematycznej stałyby się bardziej pomocne dla dzisiejszego człowieka, który szczególnie w Europie Zachodniej utracił religijność (czy też mu ją ukradziono). Teologia drogi może być szansą na uwiarygodnienie chrześcijaństwa dla poszukującego człowieka, na pogłębienie chrystologii, jak np. tajemnicy wcielenia, na zmiany w eklezjologii, ale też i w misjologii czy życiu duchowym.

 

Zapraszam do lektury

Maryja jest piękna

 

... Joachim i Anna nadali swojej córce hebrajskie imię Miriam (aramejskie: Mariam), co oznacza „piękna”, „przynosząca radość”, „pani”.... Chodzi mi jednak o coś więcej. Piękno Maryi było bowiem nie tylko Jej zewnętrzną cechą, dotyczyło nie tylko wyglądu – ono wręcz Ją konstytuowało. Choć nie znamy rysów Jej twarzy, to Ją rozpoznajemy. Jej piękno oznacza świętość, gdyż Bóg Ojciec, wybierając Ją na Matkę swego odwiecznego Syna, obdarzył Ją samym pięknem duchowym. Maryja była piękna nie tylko dlatego, że otrzymała takie imię. Była urzekająco piękna nade wszystko duchowo. Jej wewnętrzna subtelność i doskonałość promieniowały z nieprawdopodobnej jedności z Bogiem – jak nigdy i u nikogo z ludzi, dlatego też to Ona zrodziła Jezusa Chrystusa, odwiecznego Bożego Syna, który z Niej przyjął ludzkie ciało...

 

Zapraszam do lektury

Jezus Chrystus objawiony i objawiający II

Teologia fundamentalna – zarówno w obszarze chrystologii, jak i eklezjologii – ciągle się rozwija. Dlatego sprawą naturalną jest to, że książka Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna, która ukazała się po raz pierwszy w roku 2008 nakładem Wydawnictwa WAM, pojawiając się obecnie na rynku księgarskim powtórnie, musiała zostać poprawiona, uzupełniona i rozwinięta. Tym bardziej, że była tłumaczona na język włoski: Gesù, che rivela Dio e l’uomo, tłum. B. Degórski OSPPE, Roma 2009, wyd. Liberit, stron 218. Ufam, że to drugie polskie wydanie bardziej usatysfakcjonuje Czytelnika.

 

Zapraszam do lektury

Zapraszam do lektury