1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

 Jesus Christ cover USA

 

Christian faith cannot be too hastily reduced to the supernatural work of the grace of the Holy Spirit, but must be based on critical, factual discernment. The book Jesus Christ: The Revealed and The Revealer therefore wishes to present Jesus of Nazareth in the light of His earthly history. His person and work are attested by many pieces of evidence, not only from the first Christian communities, but also from the Jewish and pagan worlds of his time.

Showing the historicity of Christianity leads to its credibility to believers, as well as non-believers and representatives of other religions, because it turns out to be a concrete, real fact, clearly set in earthly time and space. And yet Christianity goes beyond the temporal dimensions ...

Chrześcijańska wiara nie może być zbyt pospiesznie sprowadzana tylko do nadprzyrodzonego działania łaski Ducha Świętego, ale musi być oparta o krytyczne rozeznanie, bazujące na faktach. Książka Jezus Chrystus: Objawiający i Objawiany pragnie zatem ukazać Jezusa z Nazaretu w świetle Jego ziemskiej historii. Jego osoba i dzieło są bowiem poświadczone wieloma dowodami, nie tylko pochodzącymi z pierwszych chrześcijańskich wspólnot, ale także ze współczesnego Mu świata żydowskiego i pogańskiego.

Ukazanie historyczności chrześcijaństwa prowadzi do jego uwiarygodnienie tak wobec samych wierzących, jak i niewierzących oraz przedstawicieli innych religii, gdyż okazuje się ono konkretnym realnym faktem, osadzonym wyraźnie w ziemskim czasie i przestrzeni. I mimo tego, chrześcijaństwo wychodzi poza doczesne wymiary...

Pragnę podzielić się radością z publikacji mojej książki "Jesus Christ: The Revealed and Revealer", jaka ukazała się w USA. Jest dostępna też internetowo pod adresem

https://www.amazon.de/JESUS-CHRIST-Andrzej-Adam-Napi%C3%B3rkowski/dp/B09TWX7FXV/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3UVAYI4Z341EO&keywords=jesus+christ+the+revealed&qid=1649405387&amp

 

 

Podwójna tajemnica Kościoła

 

 

Jak wspaniałym i mądrym sposobem jest udzielanie się Trójjedynego Boga w przestrzeni kościelnej! Ten niezwykły dar Kościoła – w którym znajdują się Słowo Boże, zasady moralnego postępowania, wychowanie, edukacja, kultura, sztuka, praktyczna miłość bliźniego, sakramenty, liturgia, a nade wszystko Eucharystia – jako drogi zbawienia pozostaje dla nas wciąż misterium. Nie możemy przy tym zapominać, że posiada ono podwójny charakter. Dlaczego? Gdyż Kościół to wspólnota Bosko-ludzka. Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty są misterium. Ale i każdy człowiek jest pewnym misterium, choćby ze względu na obraz i podobieństwo Boże (wynikające z aktu stworzenia) oraz ze względu na bycie przybranym synem i córką Boga (wynikającą z aktu odkupienia). Czyż spotkanie się tych dwóch osobowych misteriów nie będzie tajemnicą, przerastającą ludzkie poznanie? Książka „Podwójna tajemnica Kościoła” jest nie tylko oszczędną w słowach jego apologią i uwiarygodnieniem wobec nadmiernej dziś jego socjologizacji, ale i gorącym zaproszeniem do wejścia w tajemnicę Trójcy Świętej oraz do zadumania nad tajemnicą życia człowieka, jego sensu i celu.

 

Reinterpretacja integralnego powstawania i rozwoju Kościoła

 

Aby odpowiedzialnie ukazać i opisać postawione w tytule kwestie związane z eklezjogenezą w świetle trynitologii i antropologii, należy spełnić kilka warunków wstępnych. Po pierwsze, trzeba koniecznie sprecyzować definicję Kościoła. Następnie prześledzić poczynania Jezusa historycznego i zapytać się, co było Jego rzeczywistą i główną intencją? Jakie było zatem Jego koronne dążenie w czasie Jego ziemskiej aktywności? Dopiero po tej analizie danych biblijnych, będzie można spróbować zaprezentować jakąś formę odpowiedzi na interesujące nas zagadnienia.

Czytaj więcej ...

Wspomnienie o śp. o. Janie Wolnym, paulinie

 

Ojciec Jan Wolny był człowiekiem niezwykłym. Ta jego niezwykłość emanowała już z zewnętrznej sylwetki. Był to wysmukły, elegancki mężczyzna, o dużej higienie osobistej. Już swoją postacią na pierwszy rzut oka przyciągał uwagę. Wysoki, sportowy typ, zadbany, estetyczny. Zawsze z uśmiechem na twarzy. Był człowiekiem pogodnym, mimo że zewnętrzny, otaczający go świat niósł ze sobą wiele zagrożeń i wyzwań. A jego wewnętrzna, głęboka wrażliwość wynikała nie tylko z tego, że był paulińskim zakonnikiem, który prowadził życie wewnętrzne, ale być może i z tego, że był artystą.

Czytaj więcej ...

Kościół powszechny i Kościół lokalny Skałka Paulinów

Niniejsza prezentacja, składająca się z pięciu części, dąży do ukazania lokalnego Kościoła, jakim jest monastyczna społeczność Paulinów na krakowskiej Skałce na tle panoramy Kościoła powszechnego. Przypomnimy sobie najpierw aktualną definicję Kościoła. Wobec olbrzymiej socjologizacji Kościoła współcześnie, warto zapoznać się z tym, co Kościół mówimy sam o sobie: jak on sam siebie definiuje w świetle intelektu i wiary. Następnie ukażemy fragmentarycznie historię powstawania Zakonu Paulinów, aby przejść do opisania paulińskiego Kościoła skałecznego i jego eklezjalnych przejawów.

Czytaj więcej

Zapraszam do lektury