1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

FENIKS dla "Maryja jest piękna"

Książka "Maryja jest piękna" autorstwa o. Andrzeja Napiórkowskiego wśród laureatów nagrody FENIKS 2017, nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, w kategorii "nauki kościelne"

Szczegóły na stronie: https://dorzeczy.pl/kultura/25823/Nagroda-FENIKS-2017.html

Zobacz galerię zdjęć z promocji książki 

Zaproszenie na konferencję WYJĄTKOWOŚĆ KOŚCIOŁA

Sakrament bierzmowania i jego udzielanie

 

Podjąć refleksję wiarą i intelektem nad wydarzeniem sakramentu bierzmowania w płaszczyźnie lokalnego Kościoła, jakim jest parafia, z jednoczesnym uwzględnieniem życia sakramentalnego chrześcijanina, oznacza stanąć ostatecznie wobec tajemnicy trzeciej Osoby Boskiej. Nie bez przyczyny nazywana jest Ona „nieznanym Bogiem”. Gdy pochylamy się nad źródłami objawienia judeo-chrześcijańskiego odkrywamy na Jej temat dość skąpy przekaz. Duch Święty jest siłą Bożą i jedną z trzech Osób Boskich, których przecież nigdy nie jesteśmy w stanie do końca wyrazić prostym teologicznym językiem. Jest trudną sprawą osiągnąć właściwe wyobrażenie Ducha Świętego. Możemy raczej powiedzieć, jak On działa niż kim On jest.

Czytaj więcej...

Eklezjotwórcza rola chrztu i Eucharystii w perspektywie teologii katolickiej i ewangelickiej

 

Temat „Eklezjotwórcza rola chrztu i Eucharystii w perspektywie teologii katolickiej i ewangelickiej” jest dość obszerny, stąd konieczność wprowadzenia pewnych ograniczeń metodologicznych i merytorycznych. Najpierw zaprezentujemy rozumienie Kościoła oraz sakramentów i ich wpływ na lud Boży według panującej średniowiecznej teologii katolickiej. Następnie przejdziemy do naszkicowania rozbieżności między obowiązującą wówczas teologią rzymską a postulatami reformy, jakie pojawiły się w wielu XV- i XVI-wiecznych nurtach dążących do odnowy Kościoła. Zawęzimy się tu naturalnie do kwestii eklezjalnych i sakramentalnych, według wskazań tematu. Później przejdziemy do ukazania rozumienia Kościoła i jego uwarunkowania przez chrzest i Eucharystię w łonie myśli reformatorów. Po tej części historycznej, skądinąd niezbędnej do uchwycenia i pogłębionego rozumienia rozwoju nauki o Kościele i sakramentach, kolejną część analiz poświęcimy aktualnemu pojmowaniu tych kwestii po stronie katolickiej oraz ewangelickiej. Całość prezentacji zwieńczy podsumowanie, gdzie ukażemy wnioski. Szanując konfesyjną tożsamość różnych chrześcijańskich Kościołów i podchodząc z ekumeniczną wrażliwością, wskażemy elementy chrzcielne i eucharystyczne tworzące rzeczywistość eklezjalną.

Czytaj więcej...

Reformatorzy a Kościół rzymski

 

Problematyka XVI-wiecznej reformacji ujmowana w świetle teologii nie tylko w dalekiej przeszłości wywoływała wiele napięć i sporów, także i dzisiaj budzi sporo zastrzeżeń i kontrowersji. Dzieje się tak zarówno wśród chrześcijan ewangelickich i anglikanów, jak i wśród rzymskich katolików czy też prawosławnych i chrześcijan Wschodu, należących do Starożytnych Kościołów, szczycących się sukcesją apostolską i ważnie sprawowanym misterium Eucharystii. Obecne obchody 500. rocznicy ogłoszenia przez Marcina Lutra jego radykalnych tez w 1517 r. wywołują z kościelnych zakamarków stare demony i rodzą nowe niezdrowe emocje.

 

 

Czytaj więcej

Zapraszam do lektury