1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Kard. Gerhardowi Ludwigowi Müllerowi

podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Laudacja - o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE.

 

Promocja Doktora Honoris Causa

Zobacz galerię zdjęć z uroczystości

 

 

 

Zaproszenie na konferencję WYJĄTKOWOŚĆ KOŚCIOŁA

FENIKS dla "Maryja jest piękna"

Książka "Maryja jest piękna" autorstwa o. Andrzeja Napiórkowskiego wśród laureatów nagrody FENIKS 2017, nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, w kategorii "nauki kościelne"

 

Szczegóły na stronie: https://dorzeczy.pl/kultura/25823/Nagroda-FENIKS-2017.html

Zobacz galerię zdjęć z promocji książki 

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla o. Andrzeja Napiórkowskiego

 

 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II dla o. Andrzeja Napiórkowskiego

 Zobacz zdjęcia z uroczystości

Współczesna teologia maryjna

 

Na wykształcanie się nowych nurtów we współczesnej mariologii miało wpływ wiele czynników. Z pewnością najpierw chodzio – patrząc całościowo – potężne zmiany, jakie dokonały się w obszarze teologii, wiążące się z przełomem Drugiego Soboru Watykańskiego, natomiast – ujmując szczegółowo – o rewizję źródeł mariologii, a w konsekwencji też sposobu i celu jej uprawiania. Doszło do istotnych zmian formalnych i treściowych.

Czytaj więcej...

Rebeliant w kościele

 

Niniejsze opracowanie nie stawia sobie za cel ani powierzchownej, ani dogłębnej krytyki teologii Josepha Aloisiusa Ratzingera (ur. 1927). Wyraźnie chciałbym to podkreślić już na wstępie, aby uniknąć nieporozumień czy fałszywych skojarzeń. Chodzi tu o coś całkiem innego. W myśli Bawarczyka widać ciągły rozwój –tytaniczną pracę chrześcijanina w dziedzinie własnej duchowości, a także wybitny intelekt wspaniałego myśliciela.

Czytaj więcej...

Sakrament bierzmowania i jego udzielanie

 

Podjąć refleksję wiarą i intelektem nad wydarzeniem sakramentu bierzmowania w płaszczyźnie lokalnego Kościoła, jakim jest parafia, z jednoczesnym uwzględnieniem życia sakramentalnego chrześcijanina, oznacza stanąć ostatecznie wobec tajemnicy trzeciej Osoby Boskiej. Nie bez przyczyny nazywana jest Ona „nieznanym Bogiem”.

Czytaj więcej...

Zapraszam do lektury