1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kardynał wpatrujący się w gwiazdy

Zenon Grocholewski przyszedł na świat 11 października 1939 r. w Bródnie koło Pniew. W 1957 r. wstąpił do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu, które ukończył w 1963 r., uwieńczając święceniami kapłańskimi swoje teologiczne studia. Po trzech latach pracy duszpasterskiej, podjął specjalistyczne studia prawnicze na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując tam doktorat. Ks. kard. prof. Zenon Grocholewski to niezwykły polski duchowny katolicki, człowiek niesłychanej pracowitości, znakomity prawnik, a zwłaszcza wybitny znawca prawa kościelnego, przez wiele lat szef Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej (dawniej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego): w 1982 r. mianowany jej podsekretarzem, a w 1999 r. został jej prefektem.

Czytaj więcej  

Kultura Kościoła i kultura świecka – jedność w odmienności

Założeniem niniejszego przedłożenia jest wykazanie, iż stawanie się Kościoła prowadzi do dialogicznego spotkania ze środowiskami, które są poza Kościołem. Więcej: ten proces powstawania wspólnoty Bosko-ludzkiej z jednej strony zmierza do koniecznej krytyki wewnętrznego środowiska eklezjalnego i jego oczyszczenia, a z drugiej: wzmacnia kulturę świecką, a tym samym wpływa na właściwy rozwój całego świata, i to nie tylko w wymiarze duchowości. Niniejsza refleksja ma być zarówno kwestionowaniem procesów alienacji życia eklezjalnego, jakie zachodzą w społeczeństwach Unii Europejskiej, jak i też głosem sprzeciwu wobec różnych form populizmu i fundamentalizmu, jakie ujawniają się z całą ostrością we wnętrzu samego Kościoła.

Czytaj więcej  

Kościół powszechny i Kościół lokalny: Skałka Paulinów

Niniejsza prezentacja, składająca się z pięciu części, dąży do ukazania lokalnego Kościoła, jakim jest monastyczna społeczność Paulinów na krakowskiej Skałce na tle panoramy Kościoła powszechnego. Przypomnimy sobie najpierw aktualną definicję Kościoła. Wobec olbrzymiej socjologizacji Kościoła współcześnie, warto zapoznać się z tym, co Kościół mówimy sam o sobie: jak on sam siebie definiuje w świetle intelektu i wiary. Następnie ukażemy fragmentarycznie historię powstawania Zakonu Paulinów, aby przejść do opisania paulińskiego skałecznego Kościoła i jego eklezjalnych przejawów.

Czytaj więcej  

Zapraszam do lektury