1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bibliografia

O. Andrzej A. Napiórkowski

Ważniejsze publikacje:


KSIĄŻKI

 

1.  Schrift-Tradition-Kirche. Glaubensquelle in Matthias Joseph Scheebens theologischer Erkenntnislehre, Frankfurt a. Main 1996, ss. 295.
2.  Usprawiedliwienie grzesznika. Czy potępienia doktrynalne z XVI w. zachowują nadal swoją ważność?, Kraków 1998, ss. 232.
3.  Jedność konsekrowana, Kraków 2002 [wyd. Alleluja], ss. 188.
4.  Droga Krzyżowa. Modlitwa o Jedność Chrześcijan, Kraków 2002 [wyd. Alleluja], ss. 32.
5.  Dietrich Bonhoeffer i jego wizje Kościoła, Kraków 2004 [WN PAT], ss. 203.
6.  Misterium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia, [WAM] Kraków 2006, ss. 319.
7.  Kapłaństwo w ojcostwie, Kraków 2007, ss. 125.
8.  Homo ecclesiasticus. Szkice a antropologii eklezjologicznej, Kraków 2007 [Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Teologicznego Unum], ss. 319.
9.  Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna, Kraków 2008, wydawnictwo WAM, ss. 208. Tłumaczenie na język włoski: Gesù, che rivela Dio e l’uomo, tłum. B. Degórski, Roma 2009, wyd. Liberit, ss. 218.
10. Bosko – ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej, WAM, Kraków 2010, ss. 435. Ttłumaczenie na język niemiecki „Gott-menschliche Gemeinschaft. Katholische integrale Ekklesiologie”, Peter Lang Verlag Frankfurt a. M. 2011, ss. 464.
11. Ojcze Nasz. Medytacje z Jezusem, Kraków [wyd. WAM] 2010, ss. 165.
12. Kościół dla człowieka. Błogosławionego Jana Pawła Wielkiego mistyka Eklezji, Wyd. Drukarnia Narodowa, Kraków 2011, ss. 148.
13. Teologia jedności chrześcijan. Podręcznik ekumenizmu, wyd. Salwator, Kraków 2011, ss. 221.
14. Bogactwo łaski a nędza grzesznika. Zróżnicowany konsensus teologii katolickiej i luterańskiej o usprawiedliwieniu osiągnięty w dialogu ekumenicznym, wyd. II, Kraków 2011, wyd. Salwator, ss. 442.
15. Skałka. Między niebem a ziemią, [wyd. Margrafsen] Kraków 2012, ss. 136.
16. Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja, WAM Kraków 2012, ss. 307. Książka w języku angielskim Skałka. Between Heaven and earth, Kraków [wyd. Salwator] 2013, ss. 134.
17. Książka „Homilie na Rok A”, Wyd. WAM, Kraków 2013, ss. 359.
18. Książka „Homilie na Rok B”, Wyd. WAM, Kraków 2013, ss. 367.
19. Książka „Homilie na Rok C”, Wyd. WAM, Kraków 2013, ss. 336.
20.Kościół bez Kościoła. Świadek wiary, wyd. Petrus Kraków 2014, ss. 163.
21. Współczesny Kościół i ponowoczesny świat, wyd. UP JP II, Kraków 2015, ss. 272.
22. The Divine - Human Communion. An outline of catholic Integral ecclesiology, Peter-Lang Edition Frankfurt a. Main 2015, ss. 426.
23. Teologie XX i XXI wieku, wyd. UP JP II, Kraków 2016, ss. 448.
24. Kościół w Maryi. Maryja w Kościele, wyd. Jedność, Kraków-Kielce 2016, ss. 215.
25. Maryja jest Piękna, wyd. UP JP II, Kraków 2016, ss. 280.
26. O Bogu i o nas  Homilie na niedziele i święta, Rok liturgiczny B, Wyd. Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2017, ss 220.
27. Boski chleb człowieka, Inicjatywa Ewangelizacyjna WEJDŹMY NA SZCZYT, Kraków 2018, ss 73.
28. Proegzystencja Kościoła, wyd. UP JP II, Kraków 2018, ss 203.
29. O Bogu i o nas Homilie na niedziele i święta, Rok liturgiczny A, Wyd. Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2018, ss 252.
30. O Bogu i o nas Homilie na niedziele i święta, Rok liturgiczny C, Wyd. Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2018, ss 214.
31. Prawdy wiary Kościoła o Maryi, Wyd. Paulinianum, Częstochowa 2018, ss 93.
32. Niezbywalność teologii, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2018, ss 222.
33. Umiłować życie. Medytacje Maryjne, Wyd. „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2019, ss 151.
34. Misja: istotą i chwałą Kościoła katolickiego, Uniwersytet Papieski JP II, Kraków 2019, ss 351.
35. Maryja jest Piękna, wyd. II, Wydawnictwo Paulinium, Jasna Góra 2020, ss 324.
36. Od Arki Jahwe do Kościoła Trójjedynego Boga, Wyd. „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2020, ss 232.
37. Kościół Ducha kontynuacją wcielenia Chrystusa, Wyd. Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2020, ss 232.
38. From the Ark of Yahweh, Wyd. Inicjatywa Ewangelizacyjna WEJDŹMY NA SZCZYT, Krakow 2021, ss 263.
39. From the Ark Yahweh to the Church of the Triune God, Wyd. Library of Congress Control Number: 2018675309, Middletown USA 2021, ISBN-13: 9798743265794, pp. 227. ASIN:B09427C9QL.
40. Cztery Skały. Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek, Wyd. Pelplin Bernardinum 2021, ISBN 978-83-8127-637-5, ss. 296.
41. Divine Mercy: Will St. Faustina and St. John Paul II become Doctors of the Church?, Wyd. Amazon, Monee Illinois 2021, (co-author P. Warchol). ISBN 979-8548959133; Library of Congress Control Number 2018675309; printed in USA. ASIN: B09BY81QF4.
42. Podwójna tajemnica Kościoła, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2022, ss. 288
43. Jesus Christ the Revealed and the Revealer, Printed in the United States of America 2022, ISBN: 9798419624696
44. The double mystery of the church, Printed in the United States of America 2023, ISBN: 9798851319099


KSIĄŻKI (redakcja)

 

1.  Rycerze Jasnogórskiej Bogarodzicy. Etos Jasnej Góry – rycerska tradycja i posłanie, red. A. A. Napiórkowski, Częstochowa – Jasna Góra 2001, ss. 171.
2.  Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów, red. naukowa Andrzej A. Napiórkowski, Kraków 2003, ss. 268 + ilustracje.
3.  Święty Stanisław w życiu Kościoła w Polsce. 750-lecie kanonizacji, red. A. Napiórkowski, Kraków 2003, ss. 360.
4.  Formacja formatorów. 40. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, red. A. A. Napiórkowski, Kraków [Unum] 2005, ss. 86.
5.  Pamięć i tożsamość kapłana w nauczaniu Jana Pawła II. 41. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych red. Andrzej A. Napiórkowski Kraków [Unum] 2006, ss. 94.
6.  Dojrzałość intelektu i serca, 42. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, red. A. A. Napiórkowski, Kraków [Unum] 2007, ss. 67.
7.  Formacja ludzka przyszłych kapłanów i jej współczesne wyzwania, 43. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, red. A. A. Napiórkowski, Kraków [Unum] 2008, ss. 65.
8.  Kard. S. Dziwisz, Głos ze Skałki, red. A. Napiórkowski, Kraków 2008, ss. 31.
9. Reformatorzy a Kościół rzymski, red. A. A. Napiórkowski OSPPE, Kraków Uniwersytet Papieski JP II 2017, ss. 264.
10. Kościół i człowiek, red. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Kraków Uniwersytet Papieski JP II 2021, ss. 358.
11. Wspólnota eucharystyczna, red. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Kraków Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Papieski JP II 2022, ss. 332.

 

KSIĄŻKI (współredakcja)

 

1.  W poszukiwaniu duchowości paulińskiej, red. J. Nalaskowski, A. Napiórkowski, Kraków 1999, ss. 318.
2.  Kościół Chrystusowy. Teologia fundamentalna, t. IV. Podręczniki Wydziału Teologicznego, red. T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Kubiś, A. Napiórkowski, Kraków 2003, ss. 221.
3.  Jezus Chrystus wczoraj i dziś, Ten sam także na wieki, red. Z. Kijas, A. Napiórkowski, Studia Wydziału Teologicznego PAT nr 8, Kraków 2004, ss. 461.
4.  Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów, A. Napiórkowski, M. Kabulski, Kraków 2004, ss. 178.
5.  „Kiedy się zgromadzi cały Kościół” (1Kor 14, 23). „Ecclesia, quid dicis de te ipsa?”. W 40. rocznicę konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium Soboru Watykańskiego Drugiego, red. J. Morawa, A.A. Napiórkowski, Studia WT PAT, t. XII, Kraków 2005, ss. 288.
6.  Święty Stanisław. Biskup i Męczennik. Homilie wygłoszone z okazji 750 – lecia kanonizacji, red. R. Jasiulewicz, A. Napiórkowski, Kraków 2007, ss. 192.
7.  Blask Skałki, red. A. Napiórkowski i inni, Kraków 2008, ss. 88.
8.  Kapłaństwo zakonników. Refleksja teologiczna w roku kapłańskim, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski, Kraków 2010, ss. 133.
9.  Dialog ekumeniczny a missio Ecclesiae, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski, Kraków 2011, ss. 265.
10. Królestwo Boże a Kościół, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. A. Napiórkowski, Kraków 2012, wyd. Salwator, ss. 250.
11. Koncepcje teologii katolickiej, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. A. Napiórkowski, Kraków 2013, wyd. Salwator, ss. 334.
12. Piękno Kościoła, red. M. P. Chojnacki, J. Morawa, A. A. Napiórkowski, wyd. Salwator, Kraków 2014, ss. 211.
13. O bogactwach Kościoła, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski, wyd. Salwator, Kraków 2014, stron 402.
14. Czy św. Faustyna i św. Jan Paweł II zostaną doktorami Kościoła?, red. P. Warchoł, A. Napiórkowski, wyd. OO Franciszkanów, Niepokalanów 2014, stron 118. Tłumaczenie na język włoski: Santa Faustina e san Giovanni Paolo II saranno proclamati Dottori della Chiesa?, tłum. B.Degórski, wyd. Salwator, Cracovia-Roma 2015, stron 158.
15. Kościół miłosierdzia, red. P. Warchoł, A. Napiórkowski, wyd. OO Franciszkanów, Niepokalanów 2016, stron 448.
16. Kościół i dar pokoju, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski, wyd. Salwator, Kraków 2016, stron 374.
17. Will St. Faustina and St. John Paul II become Doctors of the Church? , red. A. Napiórkowski, P. Warchoł, wyd. Studio KROPKA, Cracow 2017, stron 152.

 

Niektóre publikacje:

 

♦  Teologia uniwersytecka czy seminaryjna? Nauczanie teologii w Niemczech, „Ateneum Kapłańskie” 523(1996), 388-394.
♦  Dokąd prowadzi relatywizm. Pytanie o religijność niemiecką, „W drodze” 2(270) 1996, 36-43.
♦  O uniwersyteckość teologii w Polsce, „W drodze” 5(285) 1997, 55-64.
♦  Teologiczne podstawy kultu Aniołów Stróżów, w: Studia Claromontana, Częstochowa 1997, T. XVII, (stron 14)
♦  Paulinerorden, w: Lexikon für Theologie und Kirche (hrsg. W. Kasper, K. Baumgartner), Bd. VIII, 1997.
♦  Historyczność Jezusa Chrystusa, w: Teologia fundamentalna, red. T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Kubiś, t. III: Objawienie i Chrystusa, Kraków 1999, ss. 43-62.
♦  Możliwość dotarcia do historii Jezusa (pr. zbr.), w: Teologia fundamentalna, red. T. Dzidek, Ł. Kamykowski, A. Kubiś, t. III: Objawienie i Chrystusa, Kraków 1999, ss. 63-86.
♦  Eklezjalno-sakramentalny wymiar stowarzyszeń i ruchów kościelnych, „Sosnowieckie Studia Teologiczne”, Kraków-Sosnowiec 1999, t. IV, ss. 173-188.
♦  Ekumeniczna rola Jasnej Góry, w: Jasna Góra w 20-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II, red. Z. Jabłoński, Częstochowa 1999, ss. 379-392.
♦  Wiara broniąca prawdy, Homo Dei 2(1999), ss. 17-26.
♦  Duch Święty jednoczy nas w Królestwo Boże, Ateneum Kapłańskie 540(1999), ss. 234-241.
♦  Luteranie i katolicy pojednani łaską Chrystusa, „Niedziela” nr 45/1999, 13.11.1999, s. 12.
♦  Kiedy narodził się Pan Jezus?, „Niedziela” nr 51/1999, 19.12.1999, s. 21.
♦  Zasada Tradycji w poznaniu teologicznym M.J. Scheebena, w: Zeszyty Historyczno-Teologiczne (1999), nr 4/5, s. 131-145.
♦  Wstęp do książki Dietricha Bonhoeffera, Życie Wspólne, Kraków 2001, ss. 7-29.
♦  Mariologia w katolicko-protestanckim dialogu ekumenicznym, „Salvatoris Mater”, kwiecień 2001, ss.18.
♦  Bajanizm jako próba pogodzenia katolickiej i luterańskiej koncepcji o grzechu pierworodnym, Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Collegium Resurrectianam, Kraków 2001, R. VII 7(2001), s. 133-145.
♦  Das Gerechtfertigtsein in ostkirchlicher Soteriologie, „Analecta Cracoviensia“ XXXII(2000), s. 169-183.
♦  Ekumeniczne implikacje jedności Europy w postmodernistycznym kontekście jej globalizacji, w: Sosnowieckie Studia Teologiczne, T. V, Kraków-Sosnowiec 2001, s. 39-54.
♦  Die Spiritualität und ihre mariologische Dimension im Paulinerorden und in seiner Tätigkeit, w: Rycerze Jasnej Góry, s. 57-64.
♦  Wkład Jasnej Góry w integrację chrześcijańską i między narodami, w: Rycerze Jasnej Góry,
s. 65-70.
♦  Obecność i działanie Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Dogmatyczno-pastoralne aspekty przygotowania do sakramentu bierzmowania w parafii, w: Biuletyn Duszpasterski nr X, Kraków 2001.
♦  Duch Święty [współred. z ks. J. Morawą], w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin 2002, ss. 7.
♦  Budda czy Jezus? Religijny pluralizm jako relatywizacja jedyności i powszechności zbawienia Jezusa Chrystusa w świetle Deklaracji Kongregacji Nauki Wiary „Dominus Iesus”, Polonia Sacra R V (XXIII) nr 8/52 (2001), s. 269-289.
♦  Das Entdecken des Antlitzes Christi als wichtigste Aufgabe der Theologie. Reflexion über „Novo Millennio ineunte“, Bogosloviae nr 3 / 2002, Poznań, ss. 12.
♦  Karta Ekumeniczna. Punkt widzenia przedstawiciela Kościoła katolickiego, „Biuletyn Ekumeniczny” nr 1/121/2002, s. 52-64.
♦  Mariologia w dialogu katolicko-protestanckim, „Salvatoris Mater” 2001 Nr 4(12), ss. 91-111.
♦  Kościół jako Lud Boży i jego eschatologiczny charakter, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 8(2002), s. 123-138.
♦  Anatema, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki i inni, Lublin – Kraków 2002, s. 51-52.
♦  Herezje, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki i inni, Lublin – Kraków 2002, s. 456-462.
♦  Duch Święty, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki i inni, Lublin – Kraków 2002, s. 329-333 (współautorstwo).
♦  Krzyż. Staurologiczna świadomość, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki i inni, Lublin – Kraków 2002, s. 329-333.
♦  Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa odsłania oblicze człowieka, „Jasna Góra” nr 12 / 2002, s. 11-15.
♦  Teologia pojednania – Kościoły na progu III Millennium, „Biuletyn Ekumeniczny”, 3-4 / 123-124 / 2002. s. 53-65.
♦  Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa odsłania oblicze człowieka, „Polonia Sacra” nr 11 (55), Kraków 2002, s. 251-268.
♦  Czy Kościół rzeczywiście potępił św. Augustyna? Uwagi krytyczne do książki L. Kołakowskiego „Bóg nam nic nie jest dłużny”, „Ateneum Kapłańskie” nr 2(564) 2003, s. 289-299.
♦  Posvećeno Zajedništvo, [tłum. na język chorwacki książki autorskiej Jedność konsekrowana, Kraków 2002 przez K. Perčić], Subotica 2003, ss. 154 [nakład 1000 egz.].
♦  O nowe pastoralno-teologiczne inspiracje dla duchowej jedności. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, „Biuletyn Ekumeniczny” 1/125/2003, Rada Episkopatu ds. Ekumenizmu, Warszawa 2003, s. 44-66.
♦  Acheiropity – ikony nie ręką ludzką uczynione, w: Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów, red. naukowa Andrzej A. Napiórkowski, Kraków 2003, s. 111-126.
♦  Eklezjotwórczy wymiar świętości i męczeństwa Stanisława ze Szczepanowi, w: Skałka – Sanktuarium i Panteon Narodu. Peregrinus Cracoviensis, red. L. Kaszowski, Kraków 2003, z. 14/2003, s. 55-62.
♦  Pośrednictwo Maryi w maryjnym dokumencie Grupy z Dombes, „Salvatoris Mater” 4 (2002), nr 3(15), s. 217-231.
♦  Poznać Jezusa jako Chrystusa, w: S. Kozakiewicz, pr. zbr., Poznać Chrystusa, Olsztyn 2003, s. 73-90.
♦  Wspólnota biskupów a nieomylność nauczania, w: Eklezjalny wymiar poznania teologicznego. Materiały z sympozjum, red. T. Dzidek, Kraków 2003, s. 47-69.
♦  Od teologii do praktyki wiary dzisiejszych katolików w Polsce, „Sosnowieckie Studia Teologiczne”, T. VI, R. 2003, s. 171-185.
♦  Historia świata ubogaca Kościół?, „Analecta Cracoviensia” XXXIV (2002), s. 227-239.
♦  Ku odnowionej dogmatyczno-pastoralnej aplikacji sakramentu bierzmowania w parafii, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2(2003), R. LVI, s. 113-130.
♦  Eklezjalne oddziaływanie św. Stanisława w świetle prawdy wiary communio sanctorum, [w:] Święty Stanisław w życiu Kościoła w Polsce. 750-lecie kanonizacji, red. A. Napiórkowski, Kraków 2003, s. 249-264.
♦  Eklezjologiczne przesłanie Vaticanum II a idea communio kard. Karola Wojtyły, “Analecta Cracoviensia” XXXV(2003), s. 179-188.
♦  Teologia polska wobec wyzwań współczesności, [w:] Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, Lublin 2004, s. 33-64.
♦  O właściwy sens reformy w Kościele, [w:] Przyroda – Człowiek – Bóg, red. Bogdana Izmaiłow, Kraków 2004, s. 371-376.
♦  Eklezjologiczne przesłanie Vaticanum II a idea communio kard. Karola Wojtyły, “Analecta Cracoviensia” XXXV(2003), s. 179-188.
♦  Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny szkołą nadziei nadprzyrodzonej, „Dobry Pasterz”, z. XXIX, Zielona Góra 2004, s. 174-178.
♦  Z historii i teraźniejszości studiów filozoficzno-teologicznych na krakowskiej Skałce, [w:] Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów, red. A. Napiórkowski, M. Tabulski, Kraków 2004, s. 25-33.
♦  Von der Teologie zur Glaubenspraxis. Zur Glaubenslage der katholischen Christen im Polen von heute (Od teologii do praktyki wiary. Sytuacja wiary katolików w dzisiejszej Polsce), [w:] Unsere Theologie in Europa (Nasza teologia w Europie), red. J. Morawa, W. Życiński, Studia WT PAT, t. XI, Kraków 2004, s. 84-107.
♦  Jedność Kościoła i świata, [w:] Geografia i sacrum. Profesorowi A. Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. B. Domański, S. Skiba, Kraków 2005, t. I, s. 245-252.
♦  Eklezjologia antropologiczna wobec wyzwań współczesnego świata, [w:] „Kiedy się zgromadzi cały Kościół” (1Kor 14, 23). „Ecclesia, quid dicis de te ipsa?”. W 40. rocznicę konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium Soboru Watykańskiego Drugiego, red. J. Morawa, A.A. Napiórkowski, Studia WT PAT, t. XII, Kraków 2005, s. 157-171.
♦  Kościół wobec wyzwań współczesności, [w:] Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, s. 145-158.
♦  Teologia duchowości paulińskiej i jej podstawowe wymiary, [w:] Matka Odkupiciela, red. K. Wieliczko, Wydawnictwo Gaudium Lublin 2006, s. 87-98.
♦  Humanizm wiary, prawdy, kultury i miłości. Krakowskie wizyty kard. Josepha Ratzingera, [w:] „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, czerwiec 2006, nr 83, s. 7-11.
♦  Eros czy agape? Antropologia eklezjologiczna encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, [w:] Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia PAT w Krakowie i dedykowana kard. M. Jaworskiemu, Kraków 2006, s. 99-112.
♦  Metodologiczne i merytoryczne uwagi do posoborowej antropologii teologicznej, w: Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Prof. Wacławowi Hryniewiczowi, Lublin 2006, s. 165-175.
♦  Peregrynacja wizerunku Maryi – współtworzeniem „communio Ecclesiae”, w: Peregrynacja Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w duchowym krajobrazie Polski ku przyszłości (1957-2007). Ogólnopolskie sympozjum mariologiczno-maryjne, Jasna Góra 4-5 maja 2007 r., Jasna Góra – Częstochowa, s. 143-157.
♦  O apologetycznym wymiarze teologicznej antropologii, „Polonia sacra” Rok XI (XXIX) 20, Kraków 2007, s. 277-290.
♦  Kultura: duchowością człowieka eklezjalnego, [w:] Scio, cui credidi. Księga Pamiatkowa ku czci ks. prof. M. Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I.S. Ledwoń, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak, Lublin 2007, s. 829-839.
♦  Przyczynek do metodologii eklezjologii integralnej, w: Studia Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, t. 2, Lublin 2007, [Wydawnictwo KUL] s. 175-188.
♦  Zbawienie, przebóstwienie czy usprawiedliwienie? Rozumienie jedności Boga i człowieka w Kościele rzymskokatolickim, [w:] Kondycja człowieka, red. Ł. Kamykowski, T. Dzidek, Kraków 2007, s. 101-120.
♦  Teologiczne miejsca odkrywania miłości. W kierunku przewodnich myśli „Deus Caritas est” Benedykta XVI, „Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne” 10 / 2008, s. 34-52.
♦  Krakowskie wizyty kard. J. Ratzinger. Człowiek wiary, prawdy, kultury i miłości, [w:] Benedictus, qui venit in nomie Domini. Sympozjum międzynarodowe Cooperatores veritatis, Radom 2009, s. 355-366.
♦  Z dziejów Skałki, w: Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce, red. F. Ziejka, wyd. Universitas, Kraków 2010, s. 13-31.
♦  Kapłaństwo zakonne: między klasztorem a parafią, w: Kapłaństwo zakonników. Refleksja teologiczna w roku kapłańskim, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski, Kraków 2010, s. 67-84.
♦  Miłosierdzie Boga. Teo- i antropocentryczna wizja dziejów zbawienia, w: Dogmatyka. W perspektywie Bożego miłosierdzia, red. K. Góźdź, K. Guzowski, Lublin 2010, s. 319-330.
♦  Die Frage nach der integralen Ekklesiologie von heute, „Analecta Cracoviensia“ XLII, Kraków 2010, s. 281-300.
♦  Między ekumenizmem a konwertyzmem. Kościół rzymskokatolicki a Kościół anglikański, [w:] Dialog ekumeniczny a misio Ecclesiae, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski, Kraków 2011, s. 33-59.
♦  Jasnogórska ikona wolności bł. Jana Pawła II, „Studia Claromontana” nr 29, Warszawa 2011, s. 5-30.
♦  Przyjaźń w perspektywie teologicznej, [w:] Polska Akademia Umiejętności. Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Pontificia Accademia dell’Immacolata, Wychowanie do przyjaźni. Od idei do praxis. red. A. Hennel-Brzozowska, Kraków 2011, s. 39-54.
♦  Logos i Niewiasta u początków Kościoła. Szkic do eklezjogenezy, WN UP JP II Kraków „Analekta Cracoviensia” XLIII 2011, s. 209-216.
♦  Królestwo Boże jest (i nie jest) Kościołem, w: Królestwo Boże a Kościół, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. A. Napiórkowski, Kraków 2012, wyd. Salwator, s. 83-102.
♦  Sekularyzacja: rozwój religijny ludzkości czy błąd antropologiczny?, w: Koncepcje teologii katolickiej, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. A. Napiórkowski, Kraków 2013, wyd. Salwator, s. 111-131.
♦   „Wniebowzięta umacnia wiarę w eschatyczne powołanie Kościoła”, w: Jasnogórska Szkoła Wiary, Z.S. Jabłoński (red.), Wyd. Paulinianum Jasna Góra – Częstochowa 2013, s. 83-98.
♦  Piękno ekumenizmu, w: O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL, red. P. Kantyka, P. Kopiec, M. Składanowski, Lublin 2013, s. 63-70.
Religia czy wiara? Postulaty Karla Bartha i Dietricha Bonhoeffera, w: Servabo legem tuam in toto corde meo. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. Prof. J. Krzywdzie, Kraków 2013, s. 157-167.
Ecclesia semper purificanda et reformanda,, w: Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny Nr 4(184) Rok XXXIII 2013, s. 102-118.
Wiara w Kościele, lecz dla świata. Rekonstrukcja interpretacji nauczania Vaticanum II, w: „Polonia Sacra” 17(2013) nr 2 (33), s. 53-69.
Współczesny sekularyzm a teologia sekularyzacji jako wyzwania dla wiary, w: „Teologia praktyczna”, t. 14 (2013), Poznań, s. 17-39.
Ukryte i jawne piękno Kościoła, w: Piękno Kościoła, red. M. P. Chojnacki, J. Morawa, A. A. Napiórkowski, Kraków 2014, s. 129-149.
Is the Kingdom of Haeven the Church of Jesus Christ?, w: „Vox Patrum” R. XXXIII 59(2013) KUL Lublin 2013, s. 547-557.
Dlaczego czcić Maryję? Biblijno-teologiczne uzasadnienie kultu maryjnego, w: „Dissertationes Paulinorum” T. XXII – 2013, Kraków – Skałka 2013, s. 31-55.
Mistyka w codzienności. Postulat dla reformy i rozwoju Kościoła, w: „Studia Nauk Teologicznych PAN”, T. 6-7, 2011-2012, s. 71-108.
Współczesny sekularyzm a teologia sekularyzacji, w: „Studia Nauk Teologicznych PAN” t. IX – 2014, s. 11-36.
Teologia świętych obrazów, w: „Hybryda”. Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego Polart nr 25(2015), s. 10-12.
The necessity of faith in the Church in the age of secularization, w: „Theological Research” 2(2014), Nr 1, p. 105-116.
Czego oczekuje postnowoczesne społeczeństwo od Kościoła?, w: O bogactwach Kościoła, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski, Kraków 2014, s. 225-246.
Kościół. Miłujący Bóg i grzeszny człowiek, w: „Franciszkański Biuletyn Informacyjny”, Kraków R. XV nr 2, s. 7-12.
Inna Europa w stronę innego chrześcijaństwa, w: Nauka i Wiara. Wyzwania przyszłości. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki: Nauka – Etyka – Wiara, red. A. Zabołotny, Warszawa 2015, s. 87-100.
Karl Rahner: transcendentalno-teologiczny wkład w chrześcijańską antropologię, w: „Sosnowieckie Studia Teologiczne”, T. XII, R. 2015, s. 249-260.
Chrześcijańska kultura ocali Europejczyków, w: Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART „Hybrydy” Nr 26 / 2015, s. 18-24.
Walka w Kościele, w: Kościół i dar pokoju, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski, Kraków 2016, s. 259-280.
Czego oczekuje postnowoczesne społeczeństwo od Kościoła?, w: „Studia Claromontana” 32, Warszawa 2015/2016, s. 501-518.
Czy Kościół może być niemaryjny?, w: Miłosierdzie. Kościół. Maryja. W hołdzie Ojcu Profesorowi Zachariaszowi Jabłońskiemu, redakcja A. Napiórkowski, M. Legan, Częstochowa - Kraków 2016, s. 203-218.
Towards hermeneutics of substantial change. Between conciliar continuity and tendency to break, w: “Analectca Cracoviensia” 2015, s. 59-71.
Usprawiedliwienie naczelnym kryterium reformacyjnej odnowy Kościoła, w: Reformatorzy a Kościół rzymski, red. A. Napiórkowski, Kraków 2017, s. 113-137.
Geneza i natura Kościoła, w: W poszukiwaniu wiary dojrzałej, red. J. Dziedzic, Kraków 2017, s. 181-204.
♦  Eklezjotwórcza rola chrztu i Eucharystii w perspektywie teologii katolickiej i ewangelickiej, „Studia Oecumenica” 17(2017), s. 249-268.
♦  Ku nowej teologii, w: Credo Domine. Księga Jubileuszowa o. prof. Jackowi Salijowi OP, red. J. Kupczak, C. Smuniewski, Poznań 2017, s. 281-299.
♦  Rebeliant w Kościele czy stróż doktryny katolickiej?, „Studia Nauk Teologicznych PAN”, Warszawa t. 12 (2017), s. 13-33.
♦  Misteryjna zbawczość Kościoła katolickiego, [w:] Wyjątkowość Kościoła katolickiego, red. A. Napiórkowski, Kraków 2018, s. 108-130.
♦  Inna Europa w stronę innego chrześcijaństwa?, w: Nauka i Wiara. Wyzwania przyszłości, red. D. Badura, Warszawa 2018, s. 89-102 [ISBN 978-83-929139-4-8].
♦  Maryja: Służebnica jedności i pokoju. Perspektywa eklezjalna, „Salvatoris Mater” 2018, nr 1-4 (77-80), ISSN 1507 – 1669, s. 58-77.
♦  Koncepcje Kościoła a realizacja jego misyjności, w: Misja: istotą i chwałą Kościoła katolickiego, red. A. Napiórkowski, Kraków 2019, ISBN 978-83-7580-674-8,  s. 209-230.
♦  Chrześcijańska teologia w Azji, “Homo Dei” 3/2018, s. 9-23.
♦  Uniwersytecka eklezjologia integralna w Krakowie, w: Krakowski dialog teologiczny – próba bilansu, red. Ł. Kamykowski, Kraków 2018, s. 49-69.
♦  Jasnogórska Maryja Matką Chrystusowego Kościoła Polaków, w: Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu. Biblioteka Mariologiczna, Częstochowa 2018, s. 193-206.
♦  Reinterpretacja integralnego powstawania i rozwoju Kościoła. Niektóre aspekty trynitarnej i antropologicznej eklezjogenezy, „Roczniki Teologiczne” 9(2020), t. LXVII, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt20679-2, s. 21-36.
♦  Wizja Kościoła w ujęciu papieża Franciszka, „Studia Nauk Teologicznych”, T. 15 (2020), DOI 10.31743/snt.5912, https://orcid.org/0000-0002-3480-1178, s. 33-57.
♦  Ludzki Kościół Boga. Loci Theologici Jana Pawła II, w: Święty Jan Paweł II. W stulecie urodzin, red. M. Król, D. Górny, Poznań 2020, ISBN 978-83-939174-6-4, s. 201-212.
♦  Koncepcje Kościoła i ich wpływ na stan mariologii i maryjności, w: Kościół i Maryja, red. A. Napiórkowski, Kraków 2020, ISBN 978-83-7438-887-0, s. 305-327.
♦  Kościół i człowiek: tajemnica, wspólnota, misja, w: Kościół i człowiek, T. XII Cracoviensis Cogitatio Ecclesialis, Kraków 2021, wyd. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ISBN 978-83-7438-961- 7 (wersja drukowana); ISBN 978-83-7438-962-4 (wersja elektroniczna), s. 227-251.
♦  The Ascension of Christ and Permanent Ecclesiogenesis: A Contribution to Pneumatological and Eschatological Ecclesiology, „Collectanea Theologica” 91 (2021) nr 3, s. 75–94, DOI: https://doi.org/10.21697/ct.2021.91.3.03
♦  Komentarz teologiczny do aktu zawierzenia Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi, w: Święty Józef Sługa zbawienia, red. A. Latoń, Pallottinum Poznań – Kalisz 2021, s. 11-20. ISBN 978-83-7014-913-0

 

Recenzje nostryfikacyjne i opinie dr h.c.

1. Recenzja nostryfikacyjna pracy doktorskiej ks. mgra Pawła HOLCA CM pt. Unampioconsensosulladoctrinadellagiustificazione. Studio suldialogoteologicocattolico-luterano, pisanej na Fakultecie Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie pod kierunkiem prof. JaredWicksa, Roma 1999, ss. 452.

2. Recenzja nostryfikacyjna pracy doktorskiej ks. mgra Marka SPYRY pt. VersL’unite. L’Eglisedans la théologiedu P. Henri de Lubac, pisanej na Fakultecie Teologii i Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu w Louvain pod kierunkiem prof. Philippea Wezera, Louvain-la-Neuve 1996.

3. Recenzja nostryfikacyjna pracy doktorskiej ks. mgra Jarosława GRABOWSKIEGO pt. L’identità dei fedeli laici nella Chiesa come mistero di comunione alla luce della Christifideles laici di Giovanni Paolo II, pisanej na Fakultecie Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza pod kierunkiem o. prof. Giacomo Grasso OP, a recenzowanej przez o. prof. Renato D’Andrea OP, (Pontificia Studiorum Universitas a S. Thoma AQ. in Urbe) Roma 2001.

4. Recenzja nostryfikacyjna pracy doktorskiej o. mgra Piotra Marka CHOJNACKIEGOOCist. pt. Il Battesimo e l’Eucaristia. Fontiritualidellavitacristiana secondo san Bernardo di Chiaravalle, napisanej na Fakultecie Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego pod kierunkiem o. prof. Philipa J. Rosato SJ, a recenzowanej przez prof. Sergio P. Bonanni, (PontificiaUniversitateGregoriana), Roma 2002, ss. 289.

5. Recenzja nostryfikacyjna (Kraków, 18 luty 2005) pracy doktorskiej o. mgra Wiesława DAWIDOWSKIEGO OSA pt. <Ad hancregulamfideidirigensintentionemmeam> (Trin. 15. 51). The rule of faith in the theologicalmethod of Augustine of Hippo, napisanej na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego pod kierunkiem prof. JaredWicks SJ, a recenzowanej przez prof. FélixAlejandro Pastor SJ (PontificiaUniversitatasGregoriana), Roma 2002.

6. Recenzja projektu badawczego (Nr projektu: N N101 240239) pt. „Duchowość ikony u Teodora Studyty i Nicefora a kategoria daru” (kierownik projektu: dr Lidia Macheta) na zlecenie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej.

7. Opracowanie protokołu z posiedzenia komisji powołanej 25 marca 2011 r. przez Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dla zbadania dorobku naukowego ks. dra Andrzeja NOWICKIEGO, celem otwarcia przewodu habilitacyjnego, kwiecień 2011, ss. 6.

8. Sprawozdanie z posiedzenia komisji do zbadania dorobku naukowo-dydaktycznego ks. dr. hab. Henryka SZMULEWICZA, prof. UPJPII, otwierającego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II postępowanie w celu nadania tytułu profesora nauk teologicznych, Kraków 2013-09-20, ss. 11.

9. Opinia w sprawie nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prof. dr Wendelinowi KNOCHOWI, WN PU JP II Kraków 11 maja 2012, s. 9-20.

10. Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie kard. G. L. MÜLLEROWI, 16.10.2017.

 

Recenzje doktorskie, habilitacyjne i profesorskie

 

1. Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej ks. dra Janusza KRÓLIKOWSKIEGO, pt. Credo. Przedmiotowe wymiary aktu wiary, Tarnów 2002, ss. 296. Kolokwium odbyło się na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie.

2. Recenzja rozprawy doktorskiej mgra lic. Piotra WŁODKOWSKIEGO pt. Myśl apologetyczna o. Mariana Morawskiego w kontekście polskiej literatury teologicznej przełomu stulecia, Warszawa 2002, ss. 208 (Wydział Teologii UKSW w Warszawie, promotor: ks. prof. dr hab. Józef Krasiński).

3. Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgra lic. Jarosława M. LIPNIAKA pt. Recepcja „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” w teologii katolickiej, Wrocław 2003 (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, promotor: ks. dr hab. Bogdan Żerdek, prof. PWT), ss. 304.

4. Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgra lic. Roberta RYNKOWSKIEGO pt. Teologia osoby w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika, Warszawa 2004, ss. 288 (Wydział Teologii UKSW w Warszawie, promotor: ks. prof. UKSW dr hab. Ignacy Bokwa).

5. Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgra Waldemara SĄDECKIEGO pt. Maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej w świetle pism ks. prof. Józefa Kudasiewicza, Lublin 2004, ss. 228 (Wydział Teologii KUL w Lublinie, promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek).

6. Recenzja rozprawy doktorskiej pani mgr lic. Anny NAŁĘCZ pt. Aprobatywna postawa Johna Henr’ego Newmana wobec jego anglikańskich korzeni na podstawie ewolucji poglądów mariologicznych, Warszawa 2004, ss. 337 (Wydział Teologii UKSW w Warszawie, promotor: o. prof. dr hab. Jacek Salij OP).

7.Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgra lic. Rafała KUŁAGI pt. Johna Henryego Newmana idea Kościoła. Od pierwszych badań do przystąpienia do Kościoła Rzymskokatolickiego (1818-1845), Kraków 2005, ss. 381 (Wydział Teologii PAT w Krakowie, promotor: ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski), ss. 10.

8. Ocena dorobku naukowego i działalności dydaktyczno-organizacyjnej dr hab. Stanisława Marii KAŁDONA w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora teologii, ss. 11.

9. Recenzja rozprawy doktorskiej Stanisława PUCHACZEWSKIEGO: André Frossarda apologia wiary napisanej na seminarium z apologii, hermeneutyki i komunikacji medialnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Seweryniaka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego (Warszawa 2006, wydruk komputerowy: cz. I – s. 239, cz. II – s. 281), ss. 6.

10. Recenzja rozprawy habilitacyjnej dra Ireneusza S. LEDWONIA: „... i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej (Wydawnictwo KUL – Lublin 2006. ss. 618), ss. 10.

11. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr lic. Roberta PTAKA: „Królestwo Boże – realizacja zbawczego planu Boga. Od Lumen gentium do Novo Millennio Ineunte” napisanej na seminarium z teologii dogmatycznej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Zdzisława Kijasa OFM na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej (Kraków 2006, stron wydruku komputerowego 210), ss. 6.

12. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr lic. Michała LUKOSZKA: Jeden Kościół w nauczaniu Jana Pawła II  napisanej na seminarium z teologii fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. PWT dra hab. Andrzeja Nowickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (Wrocław 2007, wydruk komputerowy s. 241), ss. 7.

13. Ocena dorobku naukowego i działalności dydaktyczno-organizacyjnej o. dra hab. Bazylego (Remigiusza Stefana) DEGÓRSKIEGO, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora teologii, Lublin 2007, ss. 12.

14. Recenzja rozprawy habilitacyjnej dra Przemysława KANTYKI: Ku wspólnemu rozumieniu Kościoła. Eklezjologia dialogu katolicko-metodystycznego, Lublin 2008, ss. 257, 18 czerwca 2008 KUL w Lublinie, ss. 9.

15. Recenzja rozprawy doktorskiej Artura DĄBROWSKIEGO: Teologia laikatu w ujęciu Eugeniusza Werona sac napisanej na seminarium z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. dra hab. Jana Słomki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice 2008, wydruk komputerowy s. 289), ss. 6.

16. Recenzja rozprawy habilitacyjnej dr Krzysztofa KAUCHY: Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2008, ss. 378, 25 listopada 2008 KUL w Lublinie, ss. 13.

17. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. lic. Wojciecha MEDWIDA: Usprawiedliwienie w nauczaniu Soboru Trydenckiego oraz we „Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, (Kraków 2010, ss. 312), ss. 8.

18. Ocena dorobku naukowego i działalności dydaktyczno-organizacyjnej w celu uzyskania stanowiska profesora uczelnianego przez dra hab. Arkadiusza BARONA, Kraków 2010, ss. 10.

19. Recenzja rozprawy habilitacyjnej dra Jacentego MASTEJA: „Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa” (Lublin, wydawnictwo KUL, 2009, ss. 382), ss. 10.

20. Ocena dorobku naukowego w celu uzyskania stanowiska profesora uczelnianego przez dra hab. Jana ŻELAZNEGO, Kraków 18 grudnia 2009, ss. 10.

21. Recenzja pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Andrzeja BORKOWSKIEGO pt. „Rozwój świadomości ekumenicznej w eklezjologii Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”, (Warszawa 2010, ss. 293), ss. 8.

22. Recenzja pracy doktorskiej pana mgr. lic. Piotra DOBBROWOLSKIEGO pt. „Nazaretańska duchowość pustyni według Charles’a de Foucauld”, pisana na seminarium z teologii systematycznej i Kościołów Wschodnich pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Zygfryda Glaesera (Opole 2010, ss. 221 + Aneks ss. V), Kraków 8 września 2010, ss. 8.

23. Recenzja pracy doktorskiej abbé mgr lic. Brice MEGNONO pt. „Humanité comme sacrement de la présence de Dieu dans le monde. Anthropologie théologique de Jean-Marc Ela à la lumière des enseignements du Concile Vatican II”, napisanej z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mieczysława Ozorowskiego (Warszawa 2011, ss. 304), ss. 7.

24. Recenzja pracy doktorskiej pana mgra lic. Piotra FELIGI pt. „pt. Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle <Prawdy i Metody> Hansa-Georga Gadamera napisanej na seminarium z filozoficznych podstaw teologii pod kierunkiem ks. dra hab. Tomasza Stępnia, prof. UKSW (Warszawa 2011, wydruk komputerowy s. 329), ss. 8.

25. Recenzja pracy magisterskiej Ryszarda ŚWIĘCHA pt. „Doświadczenie Boga w życiu i myśli Rabina Abrahama Joshui Heschela na podstawie dzieła Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofii judaizmu”, Kraków 2011, pisanej pod kierunkiem ks. dra Damiana Wąska na seminarium magisterskim z teologii fundamentalnej prowadzonym przez ks. dra hab. Tadeusza Dzidka, prof. UPJPII, ss. 2.

26. Recenzja pracy magisterskiej Aldony SZAŁAJKO pt. „Rzymskokatolicki a ewangelicki obraz Marcina Lutra. Ekumeniczne znaczenie katolicko-luterańskiego dokumentu Marcin Luter – świadek Jezusa Chrystusa (1983) Kraków 2011, pisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Tadeusza Kałużnego SCJ z teologii ekumenicznej, ss. 2.

27. Promotorska ocena pracy magisterskiej Karola JANUSZEWSKIEGO OFM conv pt. „Teologiczno-pastoralne przesłanie ikony Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny (bazylika Ojców Franciszkanów w Krakowie)” (Kraków 2010, ss. 64 + IX), ss. 2.

28. Promotorska ocena pracy magisterskiej Grzegorza STASZAKA „Rola i znaczenie pobożności maryjnej w Kościele katolickim prześladowanym przez radziecki komunizm na terenie II Rzeczypospolitej (1939-1941)”, Kraków 2011, ss. 102.

29. Recenzja dorobku naukowo-badawczego (rozprawa Reinterpretacja doktrynalnych wypowiedzi Magisterium Kościoła od 50 do 325 roku, wyd. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, ss. 224) i dydaktyczno-organizacyjnego ks. dra hab. Włodzimierza WOŁYŃCA, profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w sprawie nadania tytułu profesorskiego, Kraków 2011, ss. 10.

30. Ocena całokształtu dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej dr Elżbiety KOTKOWSKIEJ pt. Ku metodzie integralnej w teologii fundamentalnej. Sposoby konstruowania interdyscyplinarnych działań w poszukiwaniu locorumtheologicorum. Zastosowanie i weryfikacja na przykładzie życia i twórczości Simone Weil (Poznań 2010, ss. 308), Kraków 2011, ss. 11.

31. Recenzja pracy magisterskiej Volodymyra PROTOSKO OFMCap. pt. „Objawienie w personalistycznej koncepcji Romano Guardiniego. Studium dzieła: Objawienie. Natura i formy Objawienia”, Kraków 2011, ss 2.

32. Recenzja pracy magisterskiej Michała WOŹNIAKA pt. „Problematyka złych duchów i ich wypędzania w świetle wybranych dokumentów współczesnego Magisterium Kościoła. Studium teologicznofundamentalne”, Częstochowa 2011, ss. 2.

33. Ocena całokształtu dorobku naukowego w przewodzie habilitacyjnym ks. dra Wacława SIWAKA, Lublin, Wydział Teologiczny KUL, 13.11.2012.

34. Recenzja pracy magisterskiej Krzysztofa WILCZKIEWICZA pt. „Rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa w świetle współczesnej polskiej literatury teologicznofundamentalnej”, Rzeszów 2012, pisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Jacentego Masteja z teologii fundamentalnej w ramach umowy WSD w Rzeszowie z Wydziałem Teologicznym UPJP II, ss. 2.

35. Recenzja pracy magisterskiej Piotra ODOJA OFMConv pt. „Znaczenie Izraela dla Kościoła w myśli ks. Piotra Hockena”, Kraków 2012, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Łukasza Kamykowskiego z teologii fundamentalnej, ss. 2.

36. Recenzja pracy magisterskiej Tomasza PĘKALI OP pt. „Postulat chrześcijańskiego epikureizmu. Kosma Raimondi i jego Defensio Epicuri”, Kraków 2011, ss. 2.

37. Recenzja pracy doktorskiej pani mgr lic. Marioli ANDRYCHOWSKIEJ – KOZŁOWSKIEJ „Alicja w krainie czarów”? Zofia Kossak wobec Żydów, judaizmu i zagłady napisanej na Wydziale Teologicznym UKSW na seminarium z apologii, hermeneutyki i komunikacji medialnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Seweryniaka (Warszawa 2012, stron wydruku komputerowego 281), ss. 8.

38. Recenzja pracy doktorskiej o. mgra lic. Sebastiana WIŚNIEWSKIEGO OMI „Wiara jako siła dynamizująca rozwój człowieka ku doskonałości chrześcijańskiej na podstawie kazań ks. Nikodema Cieszyńskiego” napisanej na Wydziale Teologicznym UP JP II na seminarium z homiletyki pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Kazimierza Panusia (Kraków 2012, stron wydruku komputerowego 250), ss. 9.

39. Ocena dorobku naukowego, działalności dydaktyczno-organizacyjnej oraz recenzja książki pt. „Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej” (Warszawa 2012, ss. 359) ks. dr hab. Mieczysława OZOROWSKIEGO prof. UKSW w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora teologii, ss. 14.

40. Recenzja pracy magisterskiej Rafała GRZESIKA pt. „Staurologiczna wiarygodność objawienia chrześcijańskiego w świetle współczesnej polskiej literatury teologicznofundamentalnej”, Kraków 2013, ss. 2.

41. Recenzja pracy magisterskiej Kamila SZADKOWSKIEGO OFM pt. „Problemy małżeństw mieszanych zawieranych pomiędzy stroną katolicką a muzułmaninem sunnitą”, Kraków 2013, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Krzysztofa Kościelniaka na seminarium z religioznawstwa.

42. Ocena dorobku naukowego i działalności dydaktyczno-organizacyjnej o. dra hab. Bogusława KOCHANIEWICZA OP i jego książki „Teologia między Wschodem a Zachodem. Wybrane kwestie doktrynalne w kazaniach św. Piotra Chryzologa” [Poznań 2012, ss. 207] w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora teologii, Kraków - Poznań 2013, ss. 7.

43. Recenzja pracy magisterskiej Damiana KRZYSZKOWSKIEGO pt. „Herezje chrystologiczne a formowanie się dogmatu chrystologicznego w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa w świetle teologii ojca Tadeusza Dionizego Łukaszuka OSPPE”, Częstochowa 2013, pisanej pod kierunkiem ks. dra Jana Koclęgi z teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, Kraków, s. 2.

44. Recenzja pracy magisterskiej Macieja FLADERA pt. „Teologia w służbie wiary Kościoła w świetle analizy dokumentów Międzynarodowej Komisji Teologicznej z lat 1969-2012”, Przemyśl 2013, pisanej pod kierunkiem ks. dra Norberta Podhoreckiego z teologii dogmatycznej, Kraków, ss. 2.

45. Recenzja osiągnięć ks. dra Stanisława KOZAKIEWICZA ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie teologii dogmatycznej, wykonana na zlecenie ks. dra Piotra Duksy, prof. UWM, Dziekana Wydziału Teologicznego UWM w Olsztynie z dnia 17 marca 2014 r., ss. 6.

46. Ocena dorobku naukowego i działalności dydaktyczno-organizacyjnej ks. dra hab. Marka SKIERKOWSKIEGO w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora teologii, Kraków 10 kwietnia 2014, ss. 7.

47. Recenzja pracy doktorskiej o. mgra lic. Tomasza GÓRALCZYKA OSPPE pt. „Katecheza maryjna w polskich podręcznikach do nauczania religii” napisanej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na seminarium z katechetyki pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Tadeusza Panusia (Kraków 2014, stron wydruku komputerowego 360), ss. 6.

48. Recenzja pracy magisterskiej Łukasza MAJCHROWSKIEGO pt. Josepha Ratzingera nauka o wierze chrześcijańskiej w świetle analizy wybranych dzieł, Przemyśl 2014 (ss. 131), s. 1-2.

49. Promotorska ocena pracy magisterskiej Ivana ŠARIČA „Kult Najświętszej Maryi Panny Orędowniczki Chorwackiego Narodu w chorwackiej wspólnocie Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika”, Kraków 2014, (ss. 83), s. 2.

50. Promotorska ocena pracy magisterskiej Tomasza LEŚNIEWSKIEGO OSPPE „Maryja w nauczaniu Katechizmów Kościołów Prawosławnego i Katolickiego”, Kraków 2014 (ss. 94), s. 1.

51. Recenzja pracy magisterskiej Jacka MAJBRODZKIEGO CSMA pt. Kościół jako communio w myśli teologicznej Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Kraków 2014, pisanej pod kierunkiem ks. dra Pawła Holca CM na seminarium z teologii dogmatycznej, s. 1-2.

52. Promotorska ocena pracy magisterskiej Macieja KARPIŃSKIEGO „Sakrament święceń prezbiteratu w myśli kard. Josepha Ratzingera” (Kraków 2015), SS. 2.

53. Recenzja pracy doktorskiej mgr Zofii ORŁOWSKIEJ „Sądowa ochrona nierozerwalności małżeństwa w alokucjach Jana Pawła II do Trybunału Roty Rzymskiej”, napisanej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na seminarium z prawa kanonicznego pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Tomasza Rozkruta (Kraków 2015, stron wydruku komputerowego 322), ss. 7.

54. Recenzja pracy doktorskiej ks. mgra Rafała POKRYWIŃSKIEGO „Prakseologiczna koncepcja Objawienia Bożego i jego wiarygodność w świetle wybranej literatury”, napisanej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie na seminarium z teologii fundamentalnej pod kierunkiem ks. dra hab. Krzysztofa Kauchy, prof. KUL (Lublin 2015, stron wydruku komputerowego 432), ss 6.

55. Recenzja pracy doktorskiej ks. mgra lic. Stanisława ZAREMBY „Teologia łaski w wypowiedziach Magisterium Kościoła. Studium historyczno-dogmatyczne” napisanej na seminarium z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Włodzimierza Wołyńca na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu (Wrocław 2014, wydruk komputerowy s. 208), ss. 7.

56. Recenzja pracy doktorskiej ks. mgra lic. Charlesa Vianneya TANKE pt. „Église – Famille de Dieu: enjeux et défis ecclésiologiques en Afrique contemporaine à la lumière de l’enseignement du pape Jean Paul II”, UKSW Warszawa 2016, stron wydruku komputerowego 303, ss. 7.

57. Ocena dorobku naukowego, działalności dydaktyczno-organizacyjnej i recenzja książki . „Duch dialogizujący. To Dialegomenon Pneuma. Zarys pneumatologii dialogalnej” (Lublin 2016, ss. 467) ks. dra hab. Krzysztofa GUZOWSKIEGO, prof. KUL w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora nauk teologicznych, Lublin 2016, ss. 11.

58. Recenzja osiągnięć ks. dr. Andrzeja PRONIEWSKIEGO ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych oraz książki Ermeneutica teologica di Joseph Ratzinger (Lugano 2014, stron 306), Lublin 2015, stron 10.

59. Recenzja pracy doktorskiej ks. mgra lic. Przemysława FILIPKIEWICZA „Odnowa Kościoła w ujęciu Josepha Ratzingera / Benedykta XVI”, UKSW, Warszawa 2015, stron 348.

60. Recenzja osiągnięć dra Piotra KOPCA ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych wykonana na zlecenie z dnia 10 maja 2016 r. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (w oparciu o pismo Dziekana Wydziału Teologii KUL w Lublinie z dnia 24 maja 2016 r.), Kraków 2016, stron 9.

61. Ocena dorobku naukowego i działalności dydaktyczno-organizacyjnej dra hab. Zbigniewa KUBACKIEGO SJ, prof. PWTW oraz książki Kościół, religie i zbawienie. O jedyności i powszechności zbawczej Kościoła oraz zbawczej roli religii niechrześcijańskich (Myśl Teologiczna, Kraków 2016, ss. 681) w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do tytułu naukowego profesora nauk teologicznych, Kraków 22.05.2017, stron 12.

62. Recenzja promotorska rozprawy  doktorskiej  ks.  mgr  lic. Andrija KOPILOVICIA pt. „Kościół  Chrystusa w służbie narodu Chorwatów. Kardynał Franciszek Kuharić  -  świadek Kościoła XX wieku" (Kraków 2004, maszp. ss.  380), ss. 3.

63. Promotorska ocena pracy doktorskiej siostry mgr lic Janiny PYDY pt. „Realizacja znamion Kościoła w Zgromadzeniu sióstr św. Józefa. Studium historyczno  - teologiczne” (Kraków 2005, ss. 373, Aneks I-XV), ss. 3.

64. Promotorska ocena pracy doktorskiej ks. mgra lic. Piotra MARKOWSKIEGO „Kościół jako communio personarum. Eklezjologia personalistyczno-eucharystyczna Jana Pawła II” (Kraków 2011, ss. 354).

65. Promotorska ocena pracy doktorskiej o. mgra lic. Pawła URBAŃCZYKA pt. „Miejsce i funkcja Maryi w ekumenicznej eklezjologii Bernarda Sesboüe” (Kraków 2014, ss. 243), ss. 2.

66. Promotorska ocena pracy doktorskiej p. mgr lic Joanny JAREMKO pt. „Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie, ich funkcja religijna, społeczno-kulturowa i narodowa”, Kraków 2016, ss. 249 oraz Aneks stron XXXIV, ss. 4.

67. Promotorska ocena pracy doktorskiej o. mgra lic. Romana WITA „Eklezjalne powołanie człowieka do wolności w Jasnogórskim przepowiadaniu Karola Wojtyły / Jana Pawła II”, Kraków 2017 (ss. 334, Aneks I-XIII), ss. 2.

68. Recenzja pracy doktorskiej mgr lic. Marii Słocińskiej, przedłożonej na seminarium naukowym ks. dra hab. Kazimierza Peka, prof. KUL, pt. „Petera Knauera teologia słowa Bożego” (Lublin 2018, stron 201), ss. 8.

69. Recenzja pracy doktorskiej ks. mgra lic. Pawła Nowaka pt. „Kościół katolicki w dialogu z religiami świata w myśli teologicznej Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”, napisanej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie na seminarium z dialogu kultury artystycznej i teologii pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ignacego Bokwy, Warszawa 2019, stron wydruku komputerowego 360.

70. Recenzja pracy doktorskiej Jadwigi Kazimiery Kos Teologiczny obraz Maryi w życiu i pismach wybranych świętych Karmelu napisanej w Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum” na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Katedrze Mariologii pod kierunkiem o. dra hab. Pawła Warchoła (Warszawa 2019, stron wydruku komputerowego 212).

71. Opinia w sprawie osiągnięć dra Wilhelma Schwendemanna w celu nadania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych wykonana na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 9 stycznia 2018 r., Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Wydział Teologiczny, Warszawa, 07.06.2018.

72. Promotorska ocena pracy doktorskiej ks. mgra lic. Vasyla Pidhirskyy, Il posto e la funzione della santa immagine nella vita  e nella pratica della Chiesa rutena sull’esempio dell’icona miracolosa del santuario di Màriapòcs, Kraków 2020, stron 238 + appendix ss. 6.

73. Recenzja pracy doktorskiej ks. Mariusza Kocoła Doświadczenie religijne w świetle dokumentów końcowych z dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-2015). Studium dogmatyczno-ekumeniczne napisanej w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Piotra Jaskóły, Opole 2020, ss 295, s. 7.

74. Promotorska ocena pracy magisterskiej: s. Izabela Pałka RM, „Ujęcie Kościoła w posłudze i piśmiennictwie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822 – 1895)”, Kraków 2020, stron 89.

75. Promotorska ocena pracy magisterskiej kleryka Jana Jelonka, „Obraz Kościoła w gestach papieża Franciszka w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia 2015/2016”, Kraków 2020, stron 64.

76. Promotorska ocena pracy doktorskiej ks. mgra lic. Damiana Kuchty, Nowa ewangelizacja Kościoła i przez Kościół z nauczaniu Benedykta XVI, Kraków 2020, ss. 302.

77. Promotor pracy magisterskiej Łukasza Henka, „Prawda o Bożym macierzyństwie w Akatyście ku czci Bogurodzicy”, Kraków 2020, stron 121.

Zapraszam do lektury