Ku nowej teologii

  • Drukuj

Niniejsze przedłożenie jest próbą ukazania nowej kategorii dla współczesnej teologii, a mianowicie ‘drogi’. W konsekwencji należy dokonać reinterpretacji Objawienia judeochrześcijańskiego o ten nowy wyznacznik, tak bardzo obecny w życiu pierwotnej chrześcijańskiej wspólnoty (por. Dz 9; 16; 18), a tym samy uzyskać większą dynamikę wiary. W metodę ‘drogi’ nowatorsko wpisuje się też odmienna niż funkcjonująca powszechnie koncepcja osoby, a mianowicie nie dialogowa, ale tryistyczna.

Tym samym niektóre części teologii systematycznej stałyby się bardziej pomocne dla dzisiejszego człowieka, który szczególnie w Europie Zachodniej utracił religijność (czy też mu ją ukradziono). Teologia drogi może być szansą na uwiarygodnienie chrześcijaństwa dla poszukującego człowieka, na pogłębienie chrystologii, jak np. tajemnicy wcielenia, na zmiany w eklezjologii, ale też i w misjologii czy życiu duchowym.

 

Zapraszam do lektury