1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Misja istotą i chwałą Kościoła katolickiego

 W świetle rozwoju nauk teologicznych, jaki – inspirowany duchem i doktryną II Soboru Watykańskiego – dokonał się pod koniec XX i na początku XXI wieku, wiele znaczących pojęć uległo redefinicji. Do ponownego zdefiniowania pewnych kategorii doszło również w obszarze misjologii.

Zapraszam do lektury

 

Zapraszam do lektury