1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kościół bez kościoła. W kręgu myśli i duchowości Dietricha Bonhoeffera

  Mądrze uczy Drugi Sobór Watykański, który w jednym ze swoich dokumentów zachęca nas, katolików, do poznawania i korzystania z kulturalnego i duchowego bogactwa całego chrześcijaństwa, tak wschodniego, jak i protestanckiego. Dlatego nie wolno tracić z oczu soborowej nauki zawartej w Dekrecie o ekumenizmie Unitatis redintegratio: „Wśród elementów czy dóbr, dzięki którym razem wziętym sam Kościół się buduje i ożywia, niektóre i to liczne i znamienite mogą istnieć poza widocznym obrębem Kościoła katolickiego: spisane słowo Boże, życie w łasce, wiara, nadzieja, miłość oraz inne wewnętrzne dary Ducha Świętego oraz widzialne elementy: wszystko to, co pochodzi od Chrystusa i do Niego prowadzi, należy słusznie do jedynego Kościoła Chrystusowego”.

 Zapraszam do lektury

Zapraszam do lektury