1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Karl-Heinz Menke: Wolność teonomiczna i libertariańska. Porównanie metakrytyczne

Niedawno wśród teologów niemieckich wybuchnął kolejny spór o koncepcje wolności, prowadzący do zakwestionowania wiążącego charakteru nauczania Kościoła. W sposób dość jednoznaczny postawili je pod znak zapytania pan prof. Magnus Striet (Freiburg) oraz pani prof. Saskia Wendel (Tybinga). Mimo to, warto podkreślić wielki wysiłek tych wiodących przedstawicieli szkoły libertariańskiej na wypracowywanie rozumienia wolności tak indywidualnej, jak i w pracach teologicznych. Niestety ostatecznie konkludują oni, że nie ma sakramentalnej reprezentacji Chrystusa w Kościele.

Czytaj więcej  

Zapraszam do lektury