1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Teologia Jedności Chrześcijan. Podręcznik Ekumenizmu

 

  Wielka tajemnica jedności Kościoła i związanego od pewnego czasu z niąekumenizmu stanowi przedmiot godny nieustannych przemyśleń i wysiłków. Wykładowcy ekumenizmu w ramach programu zwyczajnego studium teologii mają cenną szansę, ale i poważny obowiązek właściwego zapoznania swoich słuchaczy z kluczowymi problemami bogatego materiału związanego ze sprawą podziału i zjednoczenia Kościoła.


Jednym z bezspornych w tym celu instrumentów jest dobry podręcznik. O. Andrzej Napiórkowski, wykładowca w kilku Instytutach Teologicznych Krakowa, nie tylko prędko to zrozumiał, ale skutecznie do tego odpowiedzialnego zadania się zabrał, czego cennym rezultatem jest przygotowany przez Niego skrypt pod tytułem „Zagadnienia ekumeniczne”. Jest to pozycja, która na gruncie polskim usiłuje podołać temu ważnemu zadaniu.

Zapraszam do lektury