1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Współczesny Kościół i ponowoczesny świat

 O. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE ma ugruntowane miejsce w polskiej teologii systematycznej. Jego bogata, wielowątkowa twórczość jest dobrze znana szerokim kręgom czytelników interesujących się zwłaszcza eklezjologią, tak fundamentalną jak i systematyczną, oraz ekumenizmem. Jego obfity dorobek naukowy stale się powiększa, autor bowiem ciągle tworzy, szuka, pogłębia, na wzór Hansa Ursa von Balthasara powracając do podejmowanych już wątków czy tematów, ale już z nieco innej perspektywy. Tak tworzy się znaczące, doniosłe opus.

Problematyka książki "Współczesny Kościół i ponowoczesny świat" jest obfita, wielokierunkowa i misternie skonstruowana. To owoc wieloletnich, pogłębionych studiów nad Kościołem, jego istotą, historią, dniem dzisiejszym i przyszłością. Daje się odczuć prawdziwą kompetencję Autora, znajomość rzeczy, erudycję i głębokie umiłowanie Kościoła. Każde niemal zagadnienie otrzymuje tutaj swoje historyczne uzasadnienie, zostaje osadzone w kontekście, wyjaśnione i przybliżone. Wielkim walorem książki jest jej język: prosty, przystępny, a zarazem precyzyjny i informatywny. Autor wciąga czytelnika w intelektualną przygodę, w odkrywanie uroku Kościoła, sam zafascynowany misterium Ecclesiae – potrafi tą fascynacją podzielić się z odbiorcą swojego tekstu, który staje się tekstem totalnym, formującym, angażującym i wyzwalającym do umiłowania Ciała Chrystusa. Wszystko to sprawia, że książka o. prof. dr hab. Andrzeja Napiórkowskiego OSPPE to cenna pozycja teologiczna i doniosłe wydarzenie w polskiej teologii.

ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa

Prezes Polskich Dogmatyków

 

Zapraszam do lektury