1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kościół i człowiek

 

W różnorodności artykułów zebranych w książce pt. Kościół i Człowiek, wśród bogactwa ich treści odnajdujemy również przesłanie, że Kościół istnieje i działa w świecie jako zaczyn i sakrament wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego (por. KK). A jako zaczyn i sakrament, Kościół staje się przestrzenią, w której ludzie odkrywają więź jedności, która nie znosząc różnic, poszerza horyzont komunii z Bogiem na wszystkich ludzi, na wszystkie kultury i okresy dziejów.

prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, Akademia Katolicka w Warszawie

Czytaj więcej

 

Wspólnota eucharystyczna

 

 

Dając się prowadzić Duchowi Świętemu, wciąż uczymy się właściwie rozpoznawać tajemnicę Kościoła właśnie dzięki Eucharystii. Ona jest bowiem nie tylko koroną wszystkich sakramentów, ale centrum i szczytem kościelnego życia, gdyż Zmartwychwstały włącza we wspólnotę wiary wszystkich swoich braci i swoje siostry, włącza ich do ofi ary uwielbienia oraz dziękczynienia, złożonej na drzewie krzyża raz na zawsze i w sposób doskonały Ojcu Niebieskiemu. Przez tę ofiarę chwalebny Pan nieustannie wylewa swojego Ducha na mistyczne Ciało, którym jest Kościół Trójjedynego Boga.

Czytaj

 

Eklezjologia integralna

W niniejszym przedłożeniu pragnę ukazać – naturalnie w sposób szkicowy – swoje rozumienie Kościoła, jakie już od wielu lat przekazuję na różnych forach odbiorców. Oczywiście to ujęcie Kościoła ulega pewnej ewolucji, z zaznaczeniem jednak, iż w obszarze wykładu podstawowego jest to nauczanie zgodne z obowiązującą katolicką doktryną posoborową, a w obszarze refleksji teologicznej postuluję pewne zmiany.

Czytaj dalej

Zsekularyzowane miasta

 

Poniższy esej "Zsekularyzowane miasto: między religijnością a duchowością" jest teologiczną refleksją nad stanem ludzi ośrodków miejskich, którzy są poddawani różnym procesom, będąc niekiedy aktywnymi ich sprawcami.

Zapraszam do lektury

 

Wspomnienie o śp. o. Janie Wolnym, paulinie

 

Ojciec Jan Wolny był człowiekiem niezwykłym. Ta jego niezwykłość emanowała już z zewnętrznej sylwetki. Był to wysmukły, elegancki mężczyzna, o dużej higienie osobistej. Już swoją postacią na pierwszy rzut oka przyciągał uwagę. Wysoki, sportowy typ, zadbany, estetyczny. Zawsze z uśmiechem na twarzy. Był człowiekiem pogodnym, mimo że zewnętrzny, otaczający go świat niósł ze sobą wiele zagrożeń i wyzwań. A jego wewnętrzna, głęboka wrażliwość wynikała nie tylko z tego, że był paulińskim zakonnikiem, który prowadził życie wewnętrzne, ale być może i z tego, że był artystą.

Czytaj więcej ...

Kościół powszechny i Kościół lokalny Skałka Paulinów

Niniejsza prezentacja, składająca się z pięciu części, dąży do ukazania lokalnego Kościoła, jakim jest monastyczna społeczność Paulinów na krakowskiej Skałce na tle panoramy Kościoła powszechnego. Przypomnimy sobie najpierw aktualną definicję Kościoła. Wobec olbrzymiej socjologizacji Kościoła współcześnie, warto zapoznać się z tym, co Kościół mówimy sam o sobie: jak on sam siebie definiuje w świetle intelektu i wiary. Następnie ukażemy fragmentarycznie historię powstawania Zakonu Paulinów, aby przejść do opisania paulińskiego Kościoła skałecznego i jego eklezjalnych przejawów.

Czytaj więcej

Zapraszam do lektury