1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ukryte i jawne piękno Kościoła

 

Kościół jest dynamicznym misterium Jezusa Chrystusa, w którym dokonuje się obdarowanie wierzących łaską odkupienia i dochodzi do jedności całego stworzonego świata z Trójjednym Bogiem. Dlatego Kościół nie jest ani wielkością czysto instytucjonalną bądź materialną, ani abstrakcyjną czy też tylko duchową.

Zapraszam do lektury

Papież chce pomóc rozwiedzionym

Z ojcem prof. dr hab. Andrzejem A. Napiórkowskim,

kierownikiem Katedry Eklezjologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,

członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN

rozmawia Grażyna Starzak

Zapraszam do lektury

Współczesny sekularyzm a teologia sekularyzacji

W znaczeniu zbliżonym do współczesnego rozumienia, określenia sekularyzm i sekularyzacja narodziły się w łonie osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych prądów oświeceniowych, a zwłaszcza pojawiły się wraz z krytyką religii w dobie francuskiego oświecenia. Następnie zostały podjęte w samodzielnej filozoficznej refleksji przez Davida Hume, Georga W. Hegla, Ludwiga Feuerbacha i jego krytyce religii.

Zapraszam do lektury

Kościół bez Kościoła. Świadek wiary

Chrześcijaństwo bez medytacji nad Pismem Świętym, bez nieustannego pogłębiania duchowości i praktykowania czynów miłości, przeradza się w religię, gdzie do głosu dochodzi instytucja czy klerykalizm.

Czytaj więcej...

Dlaczego czcić Maryję

Przypomnienie i prezentacja nauczania Pisma Świętego o Matce Jezusa, a następnie biblijnych podstaw maryjnej pobożności i ich teologicznej wykładni mogą być małym przyczynkiem ku szerszej wizji osoby i działania Maryi w Kościele Chrystusa.

Zapraszam do lektury

Teologia Jedności Chrześcijan. Podręcznik Ekumenizmu

Wielka tajemnica jedności Kościoła i związanego od pewnego czasu z niąekumenizmu stanowi przedmiot godny nieustannych przemyśleń i wysiłków.

Czytaj więcej...

Zapraszam do lektury