1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Misterium Communionis

Przełomowy w dziejach Kościoła Sobór Watykański II wprowadził szereg innowacji, które w sposób znaczący zmieniły rzeczywistość Kościoła. Jedna z ważniejszych zmian dotyczyła podkreślenia służebnej roli Kościoła i udziału zarówno biskupów...

Czytaj więcej...

Bosko-Ludzka Wspólnota. Podstawy Katolickiej Eklezjologii Integralnej

W ciągu dziejów chrześcijaństwa rozumienie Kościoła było - i jest wciąż dalej - przedmiotem wielu kontrowersji, i to zarówno w łonie samych wierzących, jak i wśród ludzi stojących poza chrześcijaństwem czy wręcz mu wrogich.

Czytaj więcej...

Zapraszam do lektury