1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Teologia Jedności Chrześcijan. Podręcznik Ekumenizmu

 Wielka tajemnica jedności Kościoła i związanego od pewnego czasu z nią ekumenizmu stanowi przedmiot godny nieustannych przemyśleń i wysiłków.

Czytaj więcej...

Dlaczego czcić Maryję

Przypomnienie i prezentacja nauczania Pisma Świętego o Matce Jezusa, a następnie biblijnych podstaw maryjnej pobożności i ich teologicznej wykładni mogą być małym przyczynkiem ku szerszej wizji osoby i działania Maryi w Kościele Chrystusa.

Zapraszam do lektury

Współczesny sekularyzm a teologia sekularyzacji

W znaczeniu zbliżonym do współczesnego rozumienia, określenia sekularyzm i sekularyzacja narodziły się w łonie osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych prądów oświeceniowych, a zwłaszcza pojawiły się wraz z krytyką religii w dobie francuskiego oświecenia. Następnie zostały podjęte w samodzielnej filozoficznej refleksji przez Davida Hume, Georga W. Hegla, Ludwiga Feuerbacha i jego krytyce religii.

Zapraszam do lektury

Papież chce pomóc rozwiedzionym

Z ojcem prof. dr hab. Andrzejem A. Napiórkowskim, kierownikiem Katedry Eklezjologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN rozmawia Grażyna Starzak

Zapraszam do lektury

Misterium Communionis

 Przełomowy w dziejach Kościoła Sobór Watykański II wprowadził szereg innowacji, które w sposób znaczący zmieniły rzeczywistość Kościoła. Jedna z ważniejszych zmian dotyczyła podkreślenia służebnej roli Kościoła i udziału zarówno biskupów...

Czytaj więcej...

Kult świętych obrazów

Bogactwo wiary w Jezusa Chrystusa jest wprost nie do ogarnięcia. Wiele elementów chrześcijańskiego życia wewnętrznego ujawnia się we wspólnotowej liturgii, która ze swej natury potrzebuje materialnych znaków, aby stać się czytelnym pomostem między człowiekiem a Bogiem.

Zapraszam do lektury

Zapraszam do lektury