1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Misterium Communionis

 Przełomowy w dziejach Kościoła Sobór Watykański II wprowadził szereg innowacji, które w sposób znaczący zmieniły rzeczywistość Kościoła. Jedna z ważniejszych zmian dotyczyła podkreślenia służebnej roli Kościoła i udziału zarówno biskupów...

Czytaj więcej...

Kult świętych obrazów

Bogactwo wiary w Jezusa Chrystusa jest wprost nie do ogarnięcia. Wiele elementów chrześcijańskiego życia wewnętrznego ujawnia się we wspólnotowej liturgii, która ze swej natury potrzebuje materialnych znaków, aby stać się czytelnym pomostem między człowiekiem a Bogiem.

Zapraszam do lektury

Dlaczego czcić Maryję

Przypomnienie i prezentacja nauczania Pisma Świętego o Matce Jezusa, a następnie biblijnych podstaw maryjnej pobożności i ich teologicznej wykładni mogą być małym przyczynkiem ku szerszej wizji osoby i działania Maryi w Kościele Chrystusa.

Zapraszam do lektury

Bosko-Ludzka Wspólnota. Podstawy Katolickiej Eklezjologii Integralnej

W ciągu dziejów chrześcijaństwa rozumienie Kościoła było - i jest wciąż dalej - przedmiotem wielu kontrowersji, i to zarówno w łonie samych wierzących, jak i wśród ludzi stojących poza chrześcijaństwem czy wręcz mu wrogich.

Czytaj więcej...

Papież chce pomóc rozwiedzionym

Z ojcem prof. dr hab. Andrzejem A. Napiórkowskim, kierownikiem Katedry Eklezjologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN rozmawia Grażyna Starzak

Zapraszam do lektury

Kościół bez Kościoła. Świadek wiary

 Chrześcijaństwo bez medytacji nad Pismem Świętym, bez nieustannego pogłębiania duchowości i praktykowania czynów miłości, przeradza się w religię, gdzie do głosu dochodzi instytucja czy klerykalizm.

Czytaj więcej...

Zapraszam do lektury