1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bosko-Ludzka Wspólnota. Podstawy Katolickiej Eklezjologii Integralnej

W ciągu dziejów chrześcijaństwa rozumienie Kościoła było - i jest wciąż dalej - przedmiotem wielu kontrowersji, i to zarówno w łonie samych wierzących, jak i wśród ludzi stojących poza chrześcijaństwem czy wręcz mu wrogich.

Czytaj więcej...

Kościół bez Kościoła. Świadek wiary

 Chrześcijaństwo bez medytacji nad Pismem Świętym, bez nieustannego pogłębiania duchowości i praktykowania czynów miłości, przeradza się w religię, gdzie do głosu dochodzi instytucja czy klerykalizm.

Czytaj więcej...

Zapraszam do lektury