1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Misterium Communionis

 Przełomowy w dziejach Kościoła Sobór Watykański II wprowadził szereg innowacji, które w sposób znaczący zmieniły rzeczywistość Kościoła. Jedna z ważniejszych zmian dotyczyła podkreślenia służebnej roli Kościoła i udziału zarówno biskupów...

Czytaj więcej...

Bosko-Ludzka Wspólnota. Podstawy Katolickiej Eklezjologii Integralnej

W ciągu dziejów chrześcijaństwa rozumienie Kościoła było - i jest wciąż dalej - przedmiotem wielu kontrowersji, i to zarówno w łonie samych wierzących, jak i wśród ludzi stojących poza chrześcijaństwem czy wręcz mu wrogich.

Czytaj więcej...

Papież chce pomóc rozwiedzionym

Z ojcem prof. dr hab. Andrzejem A. Napiórkowskim, kierownikiem Katedry Eklezjologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN rozmawia Grażyna Starzak

Zapraszam do lektury

Kult świętych obrazów

Bogactwo wiary w Jezusa Chrystusa jest wprost nie do ogarnięcia. Wiele elementów chrześcijańskiego życia wewnętrznego ujawnia się we wspólnotowej liturgii, która ze swej natury potrzebuje materialnych znaków, aby stać się czytelnym pomostem między człowiekiem a Bogiem.

Zapraszam do lektury

Grzech i oczyszczenie

Przedłożony temat Kościoła, który zawsze się oczyszcza i reformuje jest sam w sobie dość rozległy, dlatego trzeba na wstępie wyznaczyć jego podstawowy zakres merytoryczny. Należy z pewnością przybliżyć sobie najpierw definicję Kościoła, z której wyprowadzimy jego naturę i specyfikę. Następnie odsłonić pojęcie świętości Kościoła i istniejącej w nim grzeszności, aby przywołać jego misję, którą jest nieustanne jednanie człowieka i świata z Bogiem. Ostatecznie możliwym stanie się analiza określenia purificanda et reformanda i zrozumienie potrzeby ich aplikacji w stosunku do eklezjalnej rzeczywistości.

Zapraszam do lektury

Zapraszam do lektury