1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Czy św. Faustyna i św. Jan Paweł II zostaną doktorami Kościoła?

 

Mistyczka z Krakowa spisała na polecenie Pana Jezusa Jego orędzie o tym przymiocie Boga, aby ukazać je grzesznemu światu, a papież z Polski mocą swej pasterskiej władzy je uwierzytelnił. Zarówno św. Faustyna jak i św. Karol Wojtyła – odsłaniając i głosząc prawdę o Bożym miłosierdziu – pragnęli odnowić obraz Boży w człowieku i zaszczepić mu światło nadziei. Przykład tych świętych nas pociąga i mówimy nam, że wypowiedziana przez nich mądrość nie może zostać zapomniana. Swoje orędzie uwiarygodnili świętością własnego życia. Są oni jak latarnie oświecające trzecie tysiąclecie. To nauczyciele i świadkowie odwiecznej prawdy, którą jest miłosierdzie, a bez której żaden człowiek nie może żyć. Stąd trzeba przedłużać i wzmacniać ich przekaz. Temu właśnie ma służyć niniejsza książka! Poczujmy się wszyscy powołani do tej pięknej misji, aby być apostołami Bożego miłosierdzia. Idźmy śladami tych wielkich i świętych Nauczycieli Kościoła powszechnego!

 

 Fragment Słowa Wstępnego ks. S. kard. Dziwisza do książki Czy św. Faustyna i św. Jan Paweł II zostaną doktorami Kościoła?

 Wyrażam radość z tego, że książka Kto doktorem Kościoła: święta Faustyna czy święty Jan Paweł II? Polscy święci apostołami Bożego Miłosierdzia pióra ojca Andrzeja Napiórkowskiego, paulina, i ojca Pawła Warchoła, franciszkanina, ukazuje się na rynku wydawniczym, przybliżając miłość Boga do człowieka, a równocześnie uświadamiając moralną genialność Faustyny Kowalskiej i Jana Pawła II. Dobrze, że polscy teologowie podjęli tematykę Bożego miłosierdzia, postulując przyznanie tym wielkim polskim świętym XX wieku słusznego miejsca w kręgu doktorów Kościoła powszechnego.

Życzę Autorom, aby ich publikacja, wydana już po raz drugi, doczekała się kolejnych wydań w językach obcych. Podobnie jak święty Jan Paweł II czuł się dłużnikiem niezwykłego soborowego dzieła, tak my wszyscy poczujmy się dłużnikami jego mądrego nauczania i świętego życia.

                                                                                  Ksiądz Stanisław Kardynał Dziwisz

Metropolita Krakowski

Zapraszam do lektury