1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bosko-Ludzka Wspólnota. Podstawy Katolickiej Eklezjologii Integralnej

W ciągu dziejów chrześcijaństwa rozumienie Kościoła było - i jest wciąż dalej - przedmiotem wielu kontrowersji, i to zarówno w łonie samych wierzących, jak i wśród ludzi stojących poza chrześcijaństwem czy wręcz mu wrogich.

Czytaj więcej...

Kult świętych obrazów

Bogactwo wiary w Jezusa Chrystusa jest wprost nie do ogarnięcia. Wiele elementów chrześcijańskiego życia wewnętrznego ujawnia się we wspólnotowej liturgii, która ze swej natury potrzebuje materialnych znaków, aby stać się czytelnym pomostem między człowiekiem a Bogiem.

Zapraszam do lektury

Zapraszam do lektury