1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Eklezjotwórcza rola chrztu i Eucharystii w perspektywie teologii katolickiej i ewangelickiej

 

Temat „Eklezjotwórcza rola chrztu i Eucharystii w perspektywie teologii katolickiej i ewangelickiej” jest dość obszerny, stąd konieczność wprowadzenia pewnych ograniczeń metodologicznych i merytorycznych. Najpierw zaprezentujemy rozumienie Kościoła oraz sakramentów i ich wpływ na lud Boży według panującej średniowiecznej teologii katolickiej. Następnie przejdziemy do naszkicowania rozbieżności między obowiązującą wówczas teologią rzymską a postulatami reformy, jakie pojawiły się w wielu XV- i XVI-wiecznych nurtach dążących do odnowy Kościoła. Zawęzimy się tu naturalnie do kwestii eklezjalnych i sakramentalnych, według wskazań tematu. Później przejdziemy do ukazania rozumienia Kościoła i jego uwarunkowania przez chrzest i Eucharystię w łonie myśli reformatorów. Po tej części historycznej, skądinąd niezbędnej do uchwycenia i pogłębionego rozumienia rozwoju nauki o Kościele i sakramentach, kolejną część analiz poświęcimy aktualnemu pojmowaniu tych kwestii po stronie katolickiej oraz ewangelickiej. Całość prezentacji zwieńczy podsumowanie, gdzie ukażemy wnioski. Szanując konfesyjną tożsamość różnych chrześcijańskich Kościołów i podchodząc z ekumeniczną wrażliwością, wskażemy elementy chrzcielne i eucharystyczne tworzące rzeczywistość eklezjalną.

Czytaj więcej...

Ku nowej teologii

Niniejsze przedłożenie jest próbą ukazania nowej kategorii dla współczesnej teologii, a mianowicie ‘drogi’. W konsekwencji należy dokonać reinterpretacji Objawienia judeochrześcijańskiego o ten nowy wyznacznik, tak bardzo obecny w życiu pierwotnej chrześcijańskiej wspólnoty (por. Dz 9; 16; 18), a tym samy uzyskać większą dynamikę wiary. W metodę ‘drogi’ nowatorsko wpisuje się też odmienna niż funkcjonująca powszechnie koncepcja osoby, a mianowicie nie dialogowa, ale tryistyczna.

Tym samym niektóre części teologii systematycznej stałyby się bardziej pomocne dla dzisiejszego człowieka, który szczególnie w Europie Zachodniej utracił religijność (czy też mu ją ukradziono). Teologia drogi może być szansą na uwiarygodnienie chrześcijaństwa dla poszukującego człowieka, na pogłębienie chrystologii, jak np. tajemnicy wcielenia, na zmiany w eklezjologii, ale też i w misjologii czy życiu duchowym.

 

Zapraszam do lektury

Reformatorzy a Kościół rzymski

 

Problematyka XVI-wiecznej reformacji ujmowana w świetle teologii nie tylko w dalekiej przeszłości wywoływała wiele napięć i sporów, także i dzisiaj budzi sporo zastrzeżeń i kontrowersji. Dzieje się tak zarówno wśród chrześcijan ewangelickich i anglikanów, jak i wśród rzymskich katolików czy też prawosławnych i chrześcijan Wschodu, należących do Starożytnych Kościołów, szczycących się sukcesją apostolską i ważnie sprawowanym misterium Eucharystii. Obecne obchody 500. rocznicy ogłoszenia przez Marcina Lutra jego radykalnych tez w 1517 r. wywołują z kościelnych zakamarków stare demony i rodzą nowe niezdrowe emocje.

 

 

Czytaj więcej

Maryja jest piękna

 

... Joachim i Anna nadali swojej córce hebrajskie imię Miriam (aramejskie: Mariam), co oznacza „piękna”, „przynosząca radość”, „pani”.... Chodzi mi jednak o coś więcej. Piękno Maryi było bowiem nie tylko Jej zewnętrzną cechą, dotyczyło nie tylko wyglądu – ono wręcz Ją konstytuowało. Choć nie znamy rysów Jej twarzy, to Ją rozpoznajemy. Jej piękno oznacza świętość, gdyż Bóg Ojciec, wybierając Ją na Matkę swego odwiecznego Syna, obdarzył Ją samym pięknem duchowym. Maryja była piękna nie tylko dlatego, że otrzymała takie imię. Była urzekająco piękna nade wszystko duchowo. Jej wewnętrzna subtelność i doskonałość promieniowały z nieprawdopodobnej jedności z Bogiem – jak nigdy i u nikogo z ludzi, dlatego też to Ona zrodziła Jezusa Chrystusa, odwiecznego Bożego Syna, który z Niej przyjął ludzkie ciało...

 

Zapraszam do lektury

Promocja doktorska

Uniwersytecka kolegiata św. Anny w Krakowie jest miejscem wielu wydarzeń tak liturgicznych, jak i powiązanych ze światem akademickim. Do tych ostatnich zalicza się wręczanie dyplomów doktorskich, habilitacyjnych oraz profesorskich, jakie otrzymują studenci i pracownicy Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II.

Zobacz więcej...

Jezus Chrystus objawiony i objawiający II

Teologia fundamentalna – zarówno w obszarze chrystologii, jak i eklezjologii – ciągle się rozwija. Dlatego sprawą naturalną jest to, że książka Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna, która ukazała się po raz pierwszy w roku 2008 nakładem Wydawnictwa WAM, pojawiając się obecnie na rynku księgarskim powtórnie, musiała zostać poprawiona, uzupełniona i rozwinięta. Tym bardziej, że była tłumaczona na język włoski: Gesù, che rivela Dio e l’uomo, tłum. B. Degórski OSPPE, Roma 2009, wyd. Liberit, stron 218. Ufam, że to drugie polskie wydanie bardziej usatysfakcjonuje Czytelnika.

 

Zapraszam do lektury

Zapraszam do lektury